Letra

Letrat e thjeshta - janë njoftime të shkruara dhe të mbyllura në zarf apo diç të ngjashme, pesha maksimale e të cilave nuk mund të jetë më e madhe se 2 kg.

Kartëpostalet - janë dërgesa të thjeshta, të hapura me ndonjë pamje (fotografi) ose jo, që përmbajnë një tekst njoftimi, urimi, përgëzimi, falënderimi, ngushëllimi, etj.