Shërbimet e veçanta

Dërgesat postare që dërgohen me aeroplan, “PAR AVION” ose “ME AEROPLAN”

më shumë

Dërgesat “POSTE RESTANTE” ose “QENDRON NE POSTE”

Dërgesat që ruhen në postë “POSTË RESTANTE” (ose që qëndrojnë në postë) - duhet të kenë të shënuar në anën e përparme dhe me shkronja të dukshme shënimin “Qëndron në postë” ose “Poste Restante”.më shumë

Dërgesat postare për tu dorëzuar në dorë të vet

Dërgesat postare që kërkohen nga dërguesi për tu dorëzuar në dorë të vetë marrësit mund të jene dërgesat postare të porositura, me vlerë të deklarua ose me kundërpagesë. më shumë

Dërgesat EMS

Shërbimi i postës së shpejtë EMS – mundëson arritjen e dërgesave postare me shpejtësi dhe siguri maksimale te marrësi. Kjo shpejtësi, brenda vendit tonë, sillet prej 2-5 orë, varësisht nga destinacioni.më shumë

Kolitë ekspres

më shumë

Kolitë me lajmërim marrje

më shumë
previous

7-12 Nga 13

next