Transporti për ju

Posta e Kosovës Sh.A. ne vazhdën e avancimit te shërbime te saj ,tepërkushtimit maksimal në përmbushjen e nevojave dhe kërkesave tëkonsumatorëve të saj, përveç shërbimeve tjera postare për konsumatorëtofron shërbimin  e ri “TRANSPORTI PËR JU”.

Posta e Kosovës Sh.A. si operatori publik postar me potencialin më tëmadh në vend me burime të fuqishme ekonomiko-financiare me një rrjetZyrash Postare dhe linjash transporti që mbulon të gjithë territorin eKosovës,ne këtë rast përmes shërbimit “TRANSPORTI PËR JU” do t’jumundësojë konsumatorëve që në mënyrë të lehtë, të shpejtë, të sigurtdhe më të lirë ti kryejnë shërbimet e transportit, në çdo ditë të javës,si partner i besueshëm dhe afatgjatë për transportin e mallrave tëtyre.
 
“TRANSPORTI PËR JU” është shërbim që ju dedikohet të gjithakompanive të mëdha e të vogla (publike dhe private) që operojnë nëterritorin e Kosovës,si shërbim shtesë për të mundësuar transportin emallrave të tyre tek partneret dhe konsumatorët e vet