Njoftim për dhënie te kontratës

NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Krijimi,mirembajtja dhe hostimi i WEB Faqes se Postës së Kosoves
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave per nevoja te PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postës së Kosovës SH.A
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me material harxhues (zarfa C4)
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me material Higjenik për nevoja të Postes së Kosovës sh.a.-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me pajisje të IT-së-Ritender 2
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizimi,ndrrim dhe balancimi me 36 goma të sezonit dimëror-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2018/2019
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Dezinfektimi,Dezinsektimi dhe Deratizimi (DDD) i Qendrës Tranzite Postare
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Rregullimi dhe furnizimi me pjese per Chillerat ne QTP
NJOFTIM PËR DHËNIE TE KONTRATËS
Mirembajtja higjenike e hapësirave ne objektin kryesor te Postës ne Fushë Kosovë
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Peugeot Boxer- Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me pjesë për mirëmbajtje të sistemit TI & SI-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizimi dhe montimi i dyerve ne QTP dhe demontimi i atyre ekzistuese
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Rregullimi i hapesires ne Zyren Postare Ratkoc
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor të PK-së dhe në Qendren Tranzite Postare
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi i kasafortave ne te gjitha regjionet e PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Dizajn,shtypje dhe printim per materiale shpenzuese
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e makinës së zarfimit:BOWE SYSTEC VARIO 263/2
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Riparimi i makines per zhvleresim te pullave dhe numrim te dergesave postare ATB 1320 (Automaten Technik Baumann,Stamp Canceling Machine)
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me bileta aeroplani për stafin e PK- Sh.a për udhëtime zyrtare
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me pajisje të TI-së - Storage Server
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me material për rregullimin e ndriçimit në zyra postare
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizimi dhe montimi me reklame ndriquese ne Posten kryesore
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Rregullimi i gjeneratorit elektrik 138 kva ne Qendren Tranzite Postare
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit (zhdoganimit të produkteve dhe mallrave)
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me pajisje të IT-së
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me material për rregullimin e ndriçimit në zyra postare
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me pajisje të TI-së - Storage Server
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Servisimi dhe riparimi i motorve të klimave në hapsiren e Doganes-QTP
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Punimi dhe montimi i dy krahëve të dritareve për objektin kryesor të Postes së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizimi me piruner dore për nevoja të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Mirëmbajtja e softuerit aplikativ \"Sistemi Automatik i Sporteleve të Postës - SASP\" i Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me paisje të IT-së-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Mirëmbajtja dhe furnizimi me material harxhues për Postën Hibride
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizimi dhe rregullimi i instalimit elektrik në QTP
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2017/2018
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me Paisje të IT-së -Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE
Furnizim me material reprezentativ per festat e fundvitit
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Larja e automjeteve zyrtare te PK-sh.a
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizimi me material shpenzues si dhe montimi dhe servisimi i Printerit KM Bizhub C554E per nevojat e Postës Hibride –Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me formular të ndryshëm,etiketa,zarfe të ndryshëm,ambalazh për koli,thasë dhe lidhëse të thasëve për nevojat e shërbimit të postës vendore dhe ndërkombëtare
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me paisje TI për përmirësimin e rrjetit për nevoja të PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me pako të kartonit për nevoja të PK-së
NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATES sherbim
Sigurimi i sherbimit te doganimit te pullave postare dhe produkteve filatelike per eksport te rregullt dhe te perkohshem gjate vitit 2017
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS sherbim
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së- Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS sherbim
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me Vula të ditës së parë nga programet: 2017-2018- 2019
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS sherbim
Rregullimi i dy veturave te aksidentuara-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me Tonera dhe Druma për printerin Bizhub c554e
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me paisje të IT-së për nevoja të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS sherbim
Punimi i ndarjeve ne ZP-Fushë Kosovë, ZP-Lipjan dhe riparimet ne QTP si dhe Demontimi , transporti dhe shkarkimi i butik Postes se Kaqanikut ne Depon e PK-së-LOT 1: Punimi i ndarjeve ne ZP-Fushë Kosovë, ZP-Lipjan dhe riparimet ne QTP LOT 2: Demontimi , transporti dhe shkarkimi i butik Postes se Kaqanikut ne Depon e PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim, ndërrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit verorë në atë dimëror
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim,ndërrim,montim dhe balancim te gomave të sezonit verorë në atë dimëror
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Sherbim
Mirëmbajtja e WEB faqes ekzistuese të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Punë
Rregullimi i zyrave në objektin qendror të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me material higjenik për nevoja të PK-së,për vitin 2016/2017
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me paisje të IT-së-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Punë
Renovimi i zyres Postare nr 6-Prishtinë dhe ndërtimi i rampave-pjerrinave në ZP.Kaçanik 1 & Ferizaj 1 dhe rregullimi i ZP Gjilan 4
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Aneks Kontratë: Furnizim me paisje të rrjetit VPN
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me Motoqikleta dhe Biçikleta ekologjike për Postën e Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me pako të kartonit për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Sherbim
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor të PK-së dhe në Qendren Tranzite Postare
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Renovimi i kulmit, ndarjet ne objekt, furnizimi me inventar, rregullimi nyjeve sanitare dhe ventillimi ne objektin Qendror të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave zyrtare Peugeot Partner dhe Bipper si dhe atyre Kia Sportage
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Sherbim
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me material shpenzues dhe mjete pune per mirëmbajtjen teknike të objekteve –Ritender-2
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Monitorimi dhe mirëmbajtja e sistemit të Alarmave, Kamerave dhe Rojeve fizike në zyrat postare të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Rregullimi i zyres Postare Ferizaj 8
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me ngjyra për printerin Bizhub c 554 e
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim ndrrim,montim dhe balancim i gomave të sezonit dimëror në atë veror për nevoja të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave -Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me makina të frankimit për nevojat e Postës Hibride
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM / SHËRBIME/ PUNË
Furnizim me pjesë për mirëmbajtje të sistemit TI dhe SI
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne për nevoja të Postes Hibride
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Servisimi i kasafortave te PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: ” Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne për nevoja të Postes Hibride”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Rregullimi i Zyrave Postare
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Sigurimi i shërbimeve nga një Agjenci e Marketingut për furnizim, printim dhe dizajn të materialeve të ndryshme promovuese
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim me pajisje të T.I. për nevoja të Postës Hibride te PK sh.a.NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizimi dhe Rregullimi i kulmit në objektin Z.P.Deçan
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me shtypës me ngjyra për nevojat e Postës Hibride
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a.-Ritender 2
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me material reprezentativ për 2016
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Riparimi i Skenerit me rreze X, i Firmes Heimann
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Kontraktimi i Operatorëve Ekonomik apo personave fizikë të cilët do të konkurrojnë me idetë dhe dizajnet e tyre për pullat postare si dhe blloqet filatelike për programin e autorizuar vjetor 2016”Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbimet e konsulencës për nevojat e Postës së Kosovës.sh.a.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Printimi dhe shtypja e letres A4,A3 per nevojat e Postës Hibride
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizimi dhe montimi me paisje për ngrohje
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me derivate për nevoja te PK-së Sh.A-Ritender - 22.10.2015
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim,Montimi Balancimi dhe Ndrrimi me goma te sezonit dimëror,si dhe ndërrim,montim dhe balancimi i gomave ekzistuese
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Mirëmbajtja e WEB faqes e Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me material harxhues (letër A3 rollne) për nevojat e Postës Hibride
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Larja e automjeteve zyrtare te PK-sha-Ritender 4
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Mirëmbajtja e të gjithë shtypësave,fotokopjuesve dhe FAX-ëve në të gjitha zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a.-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Punimi i Murit ndarës si dhe furnizimi dhe montimi i inventarit në Zyren Postare në objektin e ARC-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Auditimi i pasqyrave financiare të PK-së për vitin 2015,2016 dhe 2017-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Furnizim
Hapja e zyres Postare te Pallati i Drejtësisë
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim
Furnizim me mjete pune për elektrikë dhe mjete pune për shtëpiakun
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Blerja e hapësirës mediale- Ritender 2
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim - Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me material shpenzues dhe tonera për nevoja të Postës së Kosovës” Lot 1: Furnizim me material Shpenzues për nevoja të PK-së Lot 2 :Furnizim me tonera per nevoja të PK-sëNJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me paisje të IT-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Shërbim
Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve zyrtare të PK-së Sh.a-Ritender 2
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Shërbim
Kontrollimi teknik për Automjete dhe Motoçikleta zyrtare të PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Furnizim
Furnizim me fletore A5 për studentë
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Shërbim
Shërbimi zhvendosje/vendosje e sistemit të alarmit në ZP të PK-së
Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e Automjeteve dhe Motoçikletave jashtë përdorimit përmes Ankandit Publik LOT 2: Shitja e pajisjeve të ndryshmeNJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Furnizim
Furnizim me Vula të ditës së parë nga programi 2015-2016
Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e Automjeteve dhe pajisjeve të ndryshme jashtë përdorimit përmes Ankandit PublikNJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Furnizim
Furnizim me bateri për UPS
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Furnizim
Furnizim,Montimi Balancimi dhe Ndrrimi me goma te sezonit dimëror
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me pulla postare, blloqe filatelike, ZDP dhe produkte-material promotiv për vitet 2015/2016
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Servisimi i veturave Peugeot Expert dhe Boxer
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me material reprezentativ për festat e fundvitit
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2014/2015
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
“Shtypja e dokumentacioneve për nevoja të PK-së në formatin A4 dhe A3)”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor dhe në Qendren Tranzite Postare
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Ngjyrosja dhe Riparimi i zyrave Postare-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
“Ndrrimi i gypit kryesor të ujësjellësit në Z.P. Drenas”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Sigurimi full kasko i dy veturave të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Mirëmbajtja e WEB faqes e Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizimi me material (për ndërtimtari dhe elektrikë) për mirëmbajtjen teknike të objekteve >
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizimi me material higjienik për nevoja të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizimi me inventar për depon e Shërbimeve Postare në QTP
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Mirëmbajtja e Shtypësave, Fotokopjusve dhe FAX-ëve në të gjitha Zyrat Postare të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me vegla pune dhe material shpenzues per nevoja te departamentit të IT-së dhe sistemit informatik
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Renovimi i ndërtesës në regjionin e Gjakovës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizimi dhe Montimi i Alarmeve,Kamerave dhe Roje Fizike për nevoja të Pk-së-Ritender-Rivlerësim
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizimi dhe Montimi i Alarmeve,Kamerave dhe Roje Fizike për nevoja të Pk-së-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizimi dhe montimin e inventarit per zyre per nevoja te Postes se Kosoves
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizimi me Smart Phone
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime nga një Agjenci e Marketingut për realizimin e kampanjave te marketingut dhe dizajnime te ndryshme për nevojat e marketingut te PK.SH.A –Ritender-2
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Riparimi i Dritareve në Objektin Qendror të Postës së Kosovës-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Mirëmbajtja Higjenike e hapsirave të Objektit të QTP-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me vula datare për nevojat e zyreve postare të PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizimi me material elektrik ndriçues për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim,Montimi dhe balancimi me goma te sezonit dimëror për 24 vetura të tipit Peugeot
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Riparimi i veturës, Furnizim,Montimi dhe balancimi i 8 gomave te sezonit dimëror-Ritender
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me material reprezentativ për festat e fundvitit-Ritender”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me Peshore elektronike për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Dizajni dhe shtypja e Kalendarëve për tavolinë”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: ,,Furnizim me stufa me lëndë djegëse druri,përfshirë qyngat dhe bërrylat për Regjionin e Prizrenit”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me material për servisimin e nxemseve”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shtypja dhe Printimi i letres në formatin A4 dhe A3 për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Servisimi dhe riparimi i motoçikletave - Ritender - 4
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Sherbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Mirëmbajtja e shtypësave,fotokopjuesve dhe Fax-ëve në të gjitha ZP të PK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për nevoja të Postes së Kosovës sh
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me shtypës dhe material për shtypjen e kartelave identifikuese
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim-Punë
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Riparime dhe punë plotësuese në objektin e QTP-së/Fushë Kosovë-Ritender 2
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Sherbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Printimi dhe shtypja e letrës A4,A3 per nevoja te Pk-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
“Mirëmbajtja Higjenike e hapësirave që shfrytëzon PK- në objektin qendror”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
“Furnizim me formular të ndryshem,etiketa,zarfa dhe lidhëse të thasëve për nevojat e sherbimit të Postes vendore dhe nderkombetare”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me material higjienik për nevoja të PK-së Sh.A