Sejdi Hoxha

Kryeshef Ekzekutiv

Posta e Kosovës Sh.A.


Përvoja Profesionale:

•    Kryesues i Bordit të Drejtorëve- Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës “INFRAKOS” Sh.A.
•    Anëtar i Grupit Punues  për ndarjen e Hekurudhave të Kosovës- Hekurudhat e Kosovës.
•    Anëtar i Komitetit Teknik për Transport dhe Shërbime Postare- Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.
•    Kryesues i  Bordit të Drejtoreve në Hekurudhat e Kosovës.
•    Koordinator për zhvillim akademik - UP Fakulteti I Shkencave Teknike të Aplikuara, Ferizaj.
•    Shef i Departamentit të Menaxhmentit Industrial - UP Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara, Ferizaj.
•    Ligjërues- Shkolla e Lartë Profesionale “Tempulli”.
•    Anëtar i Bordit të Drejtorëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës ”Adem Jashari”.
•    Asistent,  UP Fakulteti I Shkencave Teknike te Aplikuara, Ferizaj.
•    Kryetar i Parlamentit të Studentëve  të Universitetit të Prishtinës.
    
Punime të shumta shkencore dhe pjesëmarrës në shume konferenca ndërkombëtare.

Edukimi:
•    Kandidat i Studimeve të Doktoratës – Universiteti  Nigde, Turqi.
•    Master i Shkencave Teknike - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, UP.
•    Inxhinier i Diplomuar i Makinerisë - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike.
•    Master në Menaxhment – Universum.