Xhirollogaria

RBN. 70847701 / Nr. Fiskal - 600815924

Emri i Bankës: Raiffeisen Bank Kosovo, Prishtina, Kosovo,
SWIFT code:                             RBKOXKPR

•    Xhirollogaria e marrësit: 1501090002621207
•    Emri i marrësit:               PK FILATELIA / J.S.C.

I. Banka ndërmjetësuese për Raiffeisen Bank Kosovo:
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, VIENNA, AUSTRIA
(SWIFT code: RZBAATWW)

Për transfere në USD$: AMERICAN EXPRESS BANK LTD. NY, NEW YORK, USA, SWIFT Code: AEIBUS33

Për detaje më të hollsishme:
http://www.raiffeisen-kosovo.com/?Nav=11&SubNav=21&SubNavLink=47&