Njoftim për nënshkrim të kontrates

NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave per nevoja te PK-s
NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Sigurimi i autopërgjegjësisë për mjetet motorike të Postës së Kosovës SH.A
NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Krijimi,mirembajtja dhe hostimi i WEB Faqes se Postës së Kosoves
NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage
NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Furnizimi me materiale per ngjyrosje per nevoja te Postes se Kosoves- Ritender
NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave dhe biçikletave ekologjike të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Furnizim me rafta për nevoja të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR NËNSHKRIM TË KONTRATËS
Furnizimi,ndrrim dhe balancimi me 36 goma të sezonit dimëror-Ritender
NJOFTIM PER NENSHKRIM TE KONTRATES
Furnizim me pjesë për mirëmbajtje të sistemit TI & SI-Ritender
NJOFTIM PER NENSHKRIM TE KONTRATES
Furnizimi dhe montimi i dyerve ne QTP dhe demontimi i atyre ekzistuese
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave për nevoja të PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Dizajn,shtypje dhe printim per materiale shpenzuese
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A
NJOFTIM PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e makinës së zarfimit:BOWE SYSTEC VARIO 263/2
NJOFTIM PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Riparimi i makines per zhvleresim te pullave dhe numrim te dergesave postare ATB 1320 (Automaten Technik Baumann,Stamp Canceling Machine)
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizim me pajisje të IT-së
NJOFTIMI PËR NËNSHKRIMIN E KONTRATËS
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit (zhdoganimit të produkteve dhe mallrave)
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS sherbim
Rregullimi i dy veturave te aksidentuara-Ritender