Pyetësori për kënaqshmërin e konsumatorit

Të nderuar konsumatorë,

Posta e Kosovës është e përkushtuar që të ofrojë shërbime dhe produkte sa më cilësore për ju. Mendimi juaj është i mirëseardhur dhe i domosdoshëm në mënyrë që të rrisim nivelin e cilësisë së shërbimeve dhe produkteve tona.

Të gjitha informatat janë konfidenciale, vetëm për nevoja të brendshme të Postës


1. Cilat nga shërbimet/produktet e Postës së Kosovës i përdorni?

2. A jeni i/e kënaqur me shërbimet dhe produktet e ofruara nga Posta e Kosovës?

3. A jeni të njoftuar se tani mund t'i paguani faturat e rrymës, ujit, tatimit, provimet, semestrin dhe të bëni pagesa tjera në Postën e Kosovës?

4. A jeni të njoftuar se Posta e Kosovës ofron shërbime për reklamim të biznesit tuaj (Posta Direkte)?

5. A jeni ankuar te Posta e Kosovës për ndonjë shërbim, apo produkt gjatë 12 muajve të fundit?

6. Nëse jeni ankuar, çfarë ka qenë ankesa?

7. A jeni të kënaqur se si është trajtuar ankesa juaj nga Posta e Kosovës?

8. Sa jeni të kënaqur me ueb-faqen e Postës së Kosovës?

9. Çfarë shërbime dhe produkte dëshironi që Posta e Kosovës të ofrojë në të ardhmen?