Obaveštenje o ugovoru

OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka pošta sa drva za sagorevanje, za zimsku sezonu 2019 - 2020
OBAVEŠTENJE O UGOVORA
Servisiranje i popravka penjača i hladnjaka za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORA
Kreiranje, održavanje i hosting VEB Sajta Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Higijensko održavanje prostora u glavnoj pošti u Kosovu Polju
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Monitoring, održavanje i servisiranje alarmnog sistema, nabavka rezervnih delova i usluga sa fizičkom zaštitom za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje policama za potrebe Pošte Kosova d.d
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje sa potrošnim materijalom (omotnica C4)
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka uređaja TI-Storage Server
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka higienski materijala za potrebe Pošte Kosova sh.a.-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje,promena i balansiranje sa 36 guma zimske sezone
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2018/2019
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje sa IT opremom-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Regulisanje i snabdevanje delova čilera za KTP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka hi-tech materijala za potrebe Pošte Kosova sh.a.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje IT opreme
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje sa delovima za IT i SI održavanje-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Fiksiranje prostora u Post Officeu Ratkoc
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje sefova u svim regijama KP-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i popravak klime i hladnjaka za PK potrebe
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Održavanje Hikhenike u glavnoj zgradi PK i Tranzit Postal Center
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Dizajn, štampanje i štampanje potrošnih materijala
OBAVESTENJE O UGOVORA
Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Expert i Boxer
OBAVESTENJE O UGOVORA
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi
OBAVESTENJE O UGOVORA
Praćenje održavanja i servisiranja sistema kamera na poštama Posta Kosova
OBAVESTENJE O UGOVORA
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi
OBAVESTENJE O UGOVORA
Snabdevanje potrošnog materijala i rezervnih delova i servisiranje i održavanje štamparije Konica Minolta, modela BIZHUB C554e-Ritender
OBAVESTENJE O UGOVORA
Snabdevanje avionskim kartama za osoblje PK sh.a za službena putovanja
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pružanje špedicije isporuku (carinjenje proizvoda i robe)
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i održavanje KP sefova
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i održavanje KP sefova
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pai Za Print Službe za poštama do Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje goriva za potrebe KP AD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje IT opreme -Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje i popravak električne instalacije u KTP-u
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka reprezentativnih materijala za kraj godišnjih praznika
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka, promena, montaža guma i balansiranje letnje sezone u zimskom periodu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Brendiranje Z.P Gnjilane (Centar za registraciju)
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje A5 koverte za poštu hibrida potrebe
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i održavanje službenih vozila PK
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje potrošnog materijala za kancelarije i snabdevanje koverte za KP treba-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pranja Službenih vozila za potrebe Pošta Kosovo
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Zamena vodomera i povezivanje na vodovodnu za pošti Miloševo
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje A5 koverte za hibridni Post potrebe
Obeležavanje i precizno definisanje tačaka parcela pod vlasnički list i kopiju plana za svojstava Kosova PostOBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje C5 koverte na naplatu Telekoma
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje različitih oblika, nalepnice, koverte drugačijem pakovanju za pakete , kese i vrece povezuju usluge za potrebe domaceg i međunarodnog pošte
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Popravka objekat bivšeg ZP broj 7 Prištini
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje materijala neophodnih za funkcionisanje posude u Gnjilanu ZP 4
OBAVEŠTENJE O UGOVORA Snabdevanje
Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Expert i Boxer-Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Nabavka IT opreme za uključivanje računara u VPN mrežu Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje različitih oblika, nalepnice, koverte drugačijem pakovanju za pakete , kese i vrecepovezuju usluge za potrebe domaceg i međunarodnog pošte
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Rad
Hitna Rehabilitacija protoka vode u zrnu ZP Bath & Peci ubacivanje poste Lluzhan, u seoskim kanalizaciju
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Nabavka UPS baterije koordinatora
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje IT opreme za potrebe Kosovskog Post
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje kartonske kutije
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Procena automobila i motocikala za Pošte Kosova
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje TV za potrebe KP
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Printer servis i bizhub regulacija c554e
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Podešavanje i servisiranje generatora u TPC
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje kartonske kutije
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Snabdevanje
Nabavka IT opreme za poboljšanje mreže za potrebe KP
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Tehnicki pregled motornih vozila PK - Ritender
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU SNABDEVANJA SNABDEVANJE
Snabdevanje IT opreme za potrebe Kosovskog Post
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Pokrivenost krova u prostorijama u Posti Hogosht
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Snabdevanje
Snabdevanje potrošnog materijala za potrebe kancelarije za KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Usluge
Pružanje usluga klirens poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za izvoz redovno i privremeno tokom 2017. godine
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje nalepnicama za potrebe lokalne službe pošte iz međunarodnih
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje IT opreme za potrebe kosovskog Post
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje tehničke opreme za vozila KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Usluge
Tehnički pregled motornih vozila PK-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Usluge
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD-Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje poštanskih maraka, FDC, promotivnih proizvoda i filatelističkih blokova svim rekao tokom godina 2017/2018/2019
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Podešavanje osvetljenje u prostorima TPC
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Snabdevanje
Snabdevanje zapečati prvi dan programa 2017-2018-2019
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE
Tehnički pregled motornih vozila PK
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE
Regulacija dva vozila iz saobraćajnih nesreća -Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje sa Microsoft licencira proizvode za poslovne potrebe i zahteve Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Popravku krova u pošti u Zym
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Održavanje postojećih veb sajtova Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Dezinfekcija, insekata i pacov (DDD) Pošte, Prištini 11. i 24. i Muzakaj od Ratkocu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2016/2017-Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Regulaciju uredi centralne zgrade Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje IT opreme za potrebe kosovskog Post
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje poštanskih maraka, FDC, promotivnih proizvoda i filatelističkih blokova svim rekao tokom godina 2017/2018/2019
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Radna OP podele na Kosovu Polju, Lipljanu i remont ZP-u PTC i demontažu, prevoz i istovar Post Uroševac butik prodavnica u KP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Rad
Renoviranje Pošta broj 6 Prištini i izgradnja rampi - rampi u ZP.Kacanik 1 & 1 Uroševcu i Gnjilanu regulacija ZP 4
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje sa tonerima I Druma za štampač Bizhub c554e
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje IT opreme -Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Nabavka, promena, montaža guma i balansiranje letnje sezone u zimskom periodu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Higienske održavanje prostora u glavnoj zgradi Pošte Kosova Kosovo Polje
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Rad
Renoviranje Pošta broj 6 Prištini i izgradnja rampi - rampi u ZP.Kacanik 1 & 1 Uroševcu i Gnjilanu regulacija ZP 4
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2016/2017-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Renoviranje Pošta broj 6 Prištini i izgradnja rampi - rampi u ZP.Kacanik 1 & 1 Uroševcu i Gnjilanu regulacija ZP 4
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Usluge
Održavanje postojećih veb sajtova Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje različitih oblika , nalepnice, koverte drugačijem pakovanju za pakete , kese i vreće povezuju usluge za potrebe domaćeg i međunarodnog pošte
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Rad
Aneks ugovora: Nabavka opreme VPN
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2016/2017
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje sa Microsoft licencira proizvode za poslovne potrebe i zahteve Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Rad
Rad u Pošti za civilnu registraciju centra u Orahovcu-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje IT opreme -Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Bicikli Motocikli ponude i ekološki Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje sa štampač boje bizhub -c554e
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje sa pecatovima
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Renoviranje Pošta broj 6 Prištini i izgradnja rampi - rampi u ZP.Kacanik 1 & 1 Uroševcu i Gnjilanu regulacija ZP 4
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Uključivanje kanalizacije Pošte Junika u javnog kanalizacije
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Nabavka higijenskog materijala za KP potrebe za 2016/2017 godinu
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE
Higienske održavanje prostora u glavnoj zgradi Pošte Kosova Kosovo Polje
OBAVEŠTENJE O UGOVORU RAD
Regulaciju уреди centralne zgrade Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE
Zarfimi u računi A4 format potrebe za hibridna pošta
OBAVEŠTENJE O UGOVORU RAD
Rad u Pošti za civilnu registraciju centra u Orahovcu-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje IT opreme
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Uključivanje kanalizacije Pošte Junika u javnog kanalizacije
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje različitih oblika , nalepnice, koverte drugačijem pakovanju za pakete , kese i vreće povezuju usluge za potrebe domaćeg i međunarodnog pošte
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Renoviranje u Posti br 9 u Pristini
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Prenos inventara iz centralnog objekta KP objekta TPC
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje kartonske kutije
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Renoviranje krova, pregrade u ponudi objekat inventar, sanitarni regulacije i ventilacija centralne zgrade KP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Renoviranje krova, pregrade u ponudi objekat inventar, sanitarni regulacije i ventilacija centralne zgrade KP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Održavanje Hikhenike u glavnoj zgradi PK-së u Tranzit Postal Center
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Bicikli Motocikli ponude i ekološki Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU RAD
Rad u Pošti za civilnu registraciju centra u Orahovcu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje projektor za potreba Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje kartonske kutije
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje potrošnog materijala i oruđe za tehničko održavanje objekata
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Usluge
Servis i popravka klima uređaja i hlađenje za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA USLUGE
Praćenje i održavanje alarmni sistem, kamere i fizičke straže u poštama PK
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Renoviranje krova, pregrade u ponudi objekat inventar, sanitarni regulacije i ventilacija centralne zgrade KP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA Snabdevanje
Regulacija Uroševac Pošta 8
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE
Održavanje Hikhenike u glavnoj zgradi PK-së u Tranzit Postal Center
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA USLUGE
Servisiranje i održavanje vozila-Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Shift snabdevanja, instalaciju i stanje zimskih guma u toku letnje sezone za potrebe Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje potrošnog materijala i oruđe za tehničko održavanje objekata-Ritender-2
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Servis sa autobuskim prevozom
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Podešavanje službenog vozila registarskih tablica 01-562 Renault Clio AM
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Regulaciju poštu kancelarije u Uroševac 8
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje za boja bizhub štampač u c 554 e
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje delova za održavanje sistema IT i SI
OBAVEŠTENJE O UGOVORU /USLUGE/
Servis i popravka klima uređaja i hlađenje za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje za boja bizhub štampač u c 554 e
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Kupovina, isporuka i montaža tepisonit za amfiteatra u zgradi Pošte Kosova u Prištini
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje PVC kartica sa magnetnom trakom za zebra ZKSP Serija 3 ID i traku zebra ZKSP serije 3 200 IMCO kolor slike za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Regulacije i kolorite ZP Priština 11
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Izradu lizing (zakup) na devet (9) vozila za potrebe Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Shift snabdevanja , instalaciju i stanje zimskih guma u toku letnje sezone za potrebe Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Servisiranje i održavanje vozila-Ritender LOT 1 - Servisiranje i održavanje vozila Renault Kango LOT 2 - Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Expert i Boxer
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Pai Za Print Službe za poštama do Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje mašina za frankiranje potrebama Hibrid Post
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje potrošnog materijala i oruđe za tehničko održavanje objekata Lot 1: Snabdevanje potrošnog materijala za izgradnju i hidrosanitari Lot 2 : Snabdevanje potrošnog materijala i alata za električnu rad
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGE
Servisiranje i održavanje vozila
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Nabavka A3 rolne papira potrošni materijal za potrebe Post hibridiOBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGE
Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja Osiguranje usluge marketinške agencije za materijal, štampanje i dizajn promotivnih materijala
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje Opreme IT-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGE
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje materijala ( za izgradnju i električne energije ) za tehničko održavanje objekata za godinu 2015/2016 –Ritender Lot 1 : Snabdevanje građevinskog materijala za tehničko održavanje objekata za godinu 2015/2016 Lot 2 : Snabdevanje električne materijala za tehničko održavanje objekata za godinu 2015/2016
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje Opreme IT-Ritender Snabdevanje Opreme IT-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje Opreme IT-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje putničkih vozila putem lizinga
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Snabdevanje mi materijal (po ndertimtari dhe elektrike ) po mirembajtje Teknike te objekteve per vitin 2015/2016 Kontrate Kornize
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE Otvoreni postupak
Štampanje papira A4, A3 za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2015/2016
OBAVEŠTENJE O UGOVORU - SNABDEVANJE
Snabdevanje Opreme IT
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGE
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU PRODUŽENJE ROKA - Javni okvirni ugovor Snabdevanje
Snabdevanje goriva za potrebe KP AD-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU - USLUGE - Otvoreni postupak
Održavanje u higijena Prostori KP u glavnoj zgradi u Kosovu Polju
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE Cena Koutim
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Pranja Službenih vozila za potrebe Pošta Kosovo-Ritender-3
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Osiguranje vozila
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGE
Održavanje svih štampača, fotokopira i FAKS- koordinatora u svim poštama u Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor Snabdevanje
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Materijal snabdevanje higijenske potrebe KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE Cena Koutim
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Pranja Službenih vozila za potrebe Pošta Kosovo-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE Cena Koutim
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Pranja Službenih vozila za potrebe Pošta Kosovo
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor Snabdevanje
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje goriva za potrebe KP AD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Revizija finansijskih izveštaja za godinu KP 2015, 2016 2017
OBAVEŠTENJE O UGOVORU - SNABDEVANJE
Kupovina medijski prostor-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU - SNABDEVANJE
Kupovina medijski prostor
OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Javni okvirni ugovor - Snabdevanje
Snabdevanje sa potroskom materijala i tonera za upotrebe Kosovske Pošte
OBAVEŠTENJE O UGOVORU - SNABDEVANJE/USLUGE/RAD
Tehnička kontrola za vozila i motocikala zvaničnik KP-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU Javni okvirni ugovor USLUGEOBAVEŠTENJE O UGOVORU - SNABDEVANJE/USLUGE/RAD
Tehnička kontrola za vozila i motocikala zvaničnik KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Nabavka poštanskih maraka, filatelističkih blokova, DDG- proizvoda i propagandnog materijala za period 2015/2016
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Javni okvirni ugovor USLUGE
Servisiranje i održavanje vozila KP –Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i održavanje vozila KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Održavanje higijena mjesta koja iskorištava glavnu zgradu PK.së, i poštanske tranzitni centar
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka materijala (gradevinskog i elektricne) za tehnicko odrzavanje objekata
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Slikarstvo i Popravak Poštanskim uredima
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE/USLUGE/RAD
Odrzavanje stampaca,fotokopir i faks-koordinator u svim PO KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU RAD
Renoviranje zgrade u regioni u Đakovici
OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Renoviranje Pošti u Mitrovici
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE-USLUGE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Usluge marketinškoj agenciji za provedbu marketinških kampanja i dizajn raznih marketinga treba KP JSC-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE-USLUGE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Nabavka i ugradnja alarma,kamere i fizicke potrebe garde PK- Ritender LОТ 1: Nabavka i ugradnja opreme sistema alarma i bezbednosnih sluzbi sa telesnom strazom LОТ 2: Nabavka,ugradnja i servis sistema kamere
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje za pecatove za potrebe KP-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE-USLUGE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Usluge marketinškoj agenciji za provedbu marketinških kampanja i dizajn raznih marketinga treba KP JSC-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU- SNABDEVANJE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje za pecatove za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE-USLUGE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Usluge marketinškoj agenciji za provedbu marketinških kampanja i dizajn raznih marketinga treba KP JSC
OBAVEŠTENJE O UGOVORU- SNABDEVANJE - Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje elektronskih vaga potrebe KP OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka i ugradnja alarma,kamere i fizicke potrebe garde PK
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Nabavka opresivne i materijal za stampanje identifikacione kartice
OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE/USLUGE/RAD
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Štampanje i Printiranje papira A4 i A3 formata za PK Potrebe