Obaveštenje o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Kreiranje, održavanje i hosting VEB Sajta Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i popravka penjača i hladnjaka za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa materijal potrošni za potrebe kancelarije za Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa potrošnim materijalom (omotnica C4)
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Nabavka higienski materijala za potrebe Pošte Kosova sh.a. - Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa IT opremom-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje,promena i balansiranje sa 36 guma zimske sezone-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2018/2019
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija (DDD) Poštanskog tranzitnog centra
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Regulisanje i snabdevanje delova čilera za KTP
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Higijensko održavanje prostora u glavnoj pošti u Kosovu Polju
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Expert i Peugeot Boxer-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa delovima za IT i SI održavanje-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje i ugradnja vrata za KTP i demontažu postojećih
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Fiksiranje prostora u Post Officeu Ratkoc
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Održavanje Hikhenike u glavnoj zgradi PK-së u Tranzit Postal Center
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje sefova u svim regijama KP-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i popravak klime i hladnjaka za PK potrebe
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Dizajn, štampanje i štampanje potrošnih materijala
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i održavanje mašine za kovertu: BOVE SISTEC VARIO 263/2
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Popravka mašine za poništenje pečata i numerisanje poštanskih pošiljki ATB 1320 (Automaten Technik Baumann, mašina za otkazivanje pečata)
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje avionskim kartama za osoblje PK sh.a za službena putovanja
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje TI opreme - Storage Server
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa materijalom za regulaciju osvetljenja u poštu
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje i postavljanje reklama u glavnoj pošti
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Regulacija generatora 138 kva u Poštanskom tranzitnom centru
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Pružanje špedicije isporuku (carinjenje proizvoda i robe)
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje IT opreme
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa materijalom za regulaciju osvetljenja u poštu
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje TI opreme - Storage Server
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Pai Za Print Službe za poštama do Pošte Kosova DD
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i popravak klimatskih motora u carinskom području - KTP
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Izgradnja i ugradnja dva prozorska krila za glavnu zgradu Pošte Kosova
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Obezbeđivanje ručnog bleda za potrebe Pošte Kosova
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje IT opreme -Ritender
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Održavanje i snabdevanje troškovnog materijala za hibridni položaj
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje i popravak električne instalacije u KTP-u
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2017/2018
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Nabavka reprezentativnih materijala za kraj godišnjih praznika
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje IT opreme -Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Pranja Službenih vozila za potrebe Pošta Kosovo
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Expert i Boxer-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Nabavka potrošnog materijala, kao i ugradnju i servisiranje KM Printer Bizhub C554E potreba za Hibrid Post-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje različitih oblika , nalepnice, koverte drugačijem pakovanju za pakete , kese i vrec ́e povezuju usluge za potrebe domac ́eg i međunarodnog pošte
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Nabavka IT opreme za poboljšanje mreže za potrebe KP-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
/Snabdevanje kartonske kutije
OBAVESTENJE O POTPISIVANJU SNABDEVANJA Usluge
Pruzanje usluga klirens postanskih maraka i filatelistickih proizvoda za izvoz redovno i privremeno tokom 2017. godine
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU SNABDEVANJA Usluge
Tehnički pregled motornih vozila PK-Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU SNABDEVANJA Usluge
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD-Ritender
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU SNABDEVANJA Usluge
Snabdevanje zapečati prvi dan programa 2017-2018-2019
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje sa tonerima I Druma za štampač Bizhub c554e
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje IT opreme za potrebe kosovskog Post
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Nabavka, promena, montaža guma i balansiranje letnje sezone u zimskom periodu
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Nabavka, promena, montaža guma i balansiranje letnje sezone u zimskom periodu
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Usluge
Održavanje postojećih veb sajtova Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje sa Microsoft licencira proizvode za poslovne potrebe i zahteve Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Rad
Regulaciju uredi centralne zgrade Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Nabavka higijenskog materijala za KP potrebe za 2016/2017 godinu
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje IT opreme -Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Rad
Renoviranje Pošta broj 6 Prištini i izgradnja rampi - rampi u ZP.Kacanik 1 & 1 Uroševcu i Gnjilanu regulacija ZP 4
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA OBAVEŠTENJE REGULATIVNOJ KOMISIJI JAVNE NABAVKE
Aneks ugovora : Nabavka opreme VPN
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Bicikli Motocikli ponude i ekološki Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje kartonske kutije
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Usluge
Održavanje Higejene u glavnoj zgradi PK-së u Tranzit Postal Center
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Renoviranje krova, pregrade u ponudi objekat inventar, sanitarni regulacije i ventilacija centralne zgrade KP
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Usluge
Servisiranje i održavanje službenih vozila Peugeot Bipper i partner i one Kia Sportage
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Usluge
Servis i popravka klima uređaja i hlađenje za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje potrošnog materijala i oruđe za tehničko održavanje objekata-Ritender-2
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Usluge
Praćenje i održavanje alarmni sistem , kamere i fizičke straže u poštama PK
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Regulacija Uroševac Pošta 8
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje za boja bizhub štampač u c 554 e
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Shift snabdevanja, instalaciju i stanje zimskih guma u toku letnje sezone za potrebe Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Usluge
Servisiranje i održavanje vozila-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Usluge
Pai Za Print Službe za poštama do Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA
Snabdevanje mašina za frankiranje potrebama Hibrid Post
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA SNABDEVANJA / USLUGE / RADOV
Snabdevanje delova za održavanje IT sistema i SI
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA SNABDEVANJE
Nabavka A3 rolne papira potrošni materijal za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Servisiranje sefova u KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Nabavka A3 rolne papira potrošni materijal za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Regulacija pošti
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Osiguranje usluge marketinške agencije za materijal, štampanje i dizajn promotivnih materijala
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Nabavka opreme T.I. za potrebe KP Hibrid Post adOBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Nabavka i prilagođavanje krova u zgradi ZP Decan
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Snabdevanje sa printer u boji za potrebe Hibrid Post
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD-Ritender 2
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Nabavka predstavnika za 2016
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Popravka Ks-Rai Scanner , firma Heimann
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje goriva za potrebe KP AD-Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Konsultantske usluge za Pošte Kosoves.d.d.
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Štampanje papira A4, A3 za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Nabavka i montaža opreme za grejanje
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Snabdevanje goriva za potrebe KP AD-Ritender -22.10.2015
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Nabavka , instalacija i zamena guma balansiranje zimske sezone , i zamena , guma montaža i balansiranje postojećih
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Pai Za Print Službe za poštama do Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Sajt odrzavanje Posta Kosovo dd
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Nabavka potrošnog materijala ( papirne rolne A3 ) za mesto hibridi
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Službeni pranje vozila PK - Sha - Ritender 4
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Održavanje svih štampača, fotokopira i FAKS- koordinatora u svim poštama u Pošte Kosova DD-Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Snabdevanje
Dekorativni zid separatora i nabavka i ugradnja inventara u pošti u prostorijama ARC
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Revizija finansijskih izveštaja za godinu KP - 2017 2015.2016 Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - Snabdevanje
Otvoranje pošta u palate pravde
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Snabdevanje
Nabavka alata za rad električnog i oruđe Domar
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Kupovina medijski prostor Ritender 2
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE - Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Snabdevanje sa potroskom materijala i tonera za upotrebe Kosovske Pošte Lot1: Snabdevanje sa potroskom materijala za upotrebe Kosovske Pošte Lot2: Snabdevanje sa tonera za upotrebe Kosovske PošteOBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Snabdevanje IT opreme
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - Usluga
Servisiranje i održavanje službenih vozila KP AD Ritender 2
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - Usluga
Tehnička kontrola za vozila i motocikala zvaničnik KP - Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - Snabdevanje
Snabdevanje sa A5 sveske za studente
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - Usluga
Servis raseljavanje / plasman na alarmni sistem u poštama KP
Obaveštenje o Dodeli Ugovora za Odlaganje Prodajom raznih vozila i oprema raspoređenih putem javne aukcije LOT 2 : Prodaja raznih uređajaOBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - SNABDEVANJE
Nabavka zapečati prvi dan programa 2015-2016
Obaveštenje o Dodeli Ugovora za Odlaganje Prodajom raznih vozila i oprema raspoređenih putem javne aukcijeOBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - SNABDEVANJE
Nabavka baterija za UPS
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA - SNABDEVANJE
Snabdevanje,zamena i balansiranje guma za zimsku sezonu
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Nabavka poštanskih maraka, filatelističkih blokova, DDG- proizvoda i propagandnog materijala za period 2015/2016
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluga
Servisiranje vozila Peugeot Expert i Boxer
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Nabavka materijala predstavnika za praznike
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Nabavka poštama u regionima sa drovanoj požara sezone 2014/2015
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Ispis dokumenata za potrebe KP u A4 i A3 formata
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Održavanje higijena mjesta koja iskorištava glavnu zgradu KP, i poštanske tranzitni centar
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Slikarstvo i Popravak Poštanskim uredima -Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
"Zamena vode glavnu cev u KP Glogovac“
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Pružanje punu osiguranje oba vozila KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Sajt odrzavanje Posta Kosovo
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Nabavka materijala (gradevinskog i elektricne) za tehnicko odrzavanje objekata
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Materijal snabdevanje higijenske potrebe KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Magacin nabavka inventara za postanske usluge u TPC
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Odrzavanje stampaca,fotokopir i faks-koordinator u svim PO KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Nabavka alata i potrosnog materijala za potrebe IT odelenja i informacionog sistema
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Renoviranje zgrade u regioni u Đakovici
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Nabava i ugradnja alarma, kamera i fizičke potrebe straža Pk-Ritender-Ponovna
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Nabava i ugradnja alarma, kamera i fizičke potrebe straža Pk-Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Nabavka i montaža kancelarijskog nameštaja za potrebe Poste Kosova
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Snabdevanje sa Smart Phone
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Usluge marketinškoj agenciji za provedbu marketinških kampanja i dizajn raznih marketinga treba KP JSC-Ritender 2
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Objekt Popravak prozora u središnjem Kosovu Post-Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluge
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Higijensko održavanje objekta prostore na PTC
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Snabdevanje za pecatove za potrebe KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Nabavka, montaža i balansiranje sa zimske sezone gume za 24 automobila tipa Peugeot
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Opskrba s električnim svjetlima treba KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Popravak automobila, Isporuka, instalacija i balansiranje guma za zimsku sezonu-Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovarackog autoriteta: Nabavka materijala predstavnika za praznike-Ritender
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Snabdevanje elektronskih vaga potrebe KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA Usluge
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Dizajn i stampanje tebele kalendara
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: ,, Nabavka goriva drva štednjaci, uključujući i dimnjaku i laktova regiji Prizrena
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: "Nabava materijala za servisiranje grijalice"
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Štampanje i Printiranje papira A4 i A3 formata za PK Potrebe
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Servis i popravak motocikla-Ritender -4
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA USLUGA
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Odrzavanje stampaca,fotokopir i faks-koordinator u svim PO KP
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Nabavka postama u regionima sa ogrevnog drveta potrebama Kosova DD Poruka
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Nabavka opresivne i materijal za stampanje identifikacione kartice
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA SNABDEVANJE-Rad
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Popravci i druge poslove na Objektno TPC /Kosovo Polje-Ritender 2
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA USLUGA
Naslov ugovora dat od ugovaračkog autoriteta: Tisak i Stampanje papira A4, A3 za PK potrebe
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
“Održavanje higijenske prostore koje koristi KP glavnu zgradu"
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
”Snabdevanje razlicitih formulara,nalepnice, koverte i pantljike za vrece, za potrebe domace i mecunarodne poste“
OBAVEŠTENJE ZA DAVANJE UGOVORA
Higijenski materijal ponude za potrebe AD-KP