Misija i Vizija

Misija


Da uvek bude preferirani voda u dostavljanju usluga na vreme, poverljivih i inovativnih u dostavljanju fizickih isporuka i logisticnih rešenja za sve pojedince, institucije i nacionalne i medunarodne poslovne aktivnosti,  kreirajuci vrednosti za klijente, naše radnike i sve kosovare; kao i promovisanje kulturnog nasleda na Kosovu putem filatelija.
 

Vizija


Inovativno rešenje za usluge poštanskih pošiljki podržavajuci mrežu i društveni i ekonomski razvoj na Kosovu.