Dan Evrope obeležava se sa poštanskom markicom

Priština, 6 Maj 2011

Povodom Dana Evrope, 9. maja, Filatelija Pošte Kosova pustice u svoj redovni opticaj emisiju poštanskih marki pod nazivom, „Evropa 2011 – šume“.

Izabrana tematika od strane Poštanske Unije, promoviše lepote podrucja pod planinama i šumama u evropskim zemljama.

Republika Kosovo pokriva oko 42 procenata svoje teritorije sa bogatom florom, gde su vecina flore šume, najistaknutije medu njima su šume Šar, Ðeravica, Prokletije, šume Golaka, Paštrika, Korintika, itd.

Ove oblasti predstavljaju posebne vrednosti botanike, faune, ekololgije, turizma, rekreativne, sportske, obrazovne i kulturne vrednosti Republike Kosova.

Ova emisija poštanskih marki, izmedu ostalog, predstavlja i sledeci po redu doprinos PTK d.d.-a u promovisanju prirodnih lepota države Kosovo.

Sakupljaci poštanskih marki, mogu se snabdeti poštanskim markicama i filatelijskim blokovima iz ovog programa od 9.maja 2011, u svim poštanskim kancelarijama PTK d.d.