PTK modernizuje poštanske usluge

Priština, 6 jun 2010

PTK modernizes postal servicesTrenutno rukovodstvo PTK-a preduzelo je konkretne korake u modernizaciji Pošte Kosova i povecanju efikasnosti u isporuci poštanskih pošiljki unutar teritorije Kosova. Trenutne i buduce investicije, pokazuju jasnu posvecenost i viziju rukovodstva, koje je postavilo kao prioritet dalji razvoj svoje poslovne jedinice, Pošte Kosova.
Izvršni direktor PTK-a, Dr. Shyqyri Haxha izjavio je da je do sada uloženo 300 hiljada eura za nabavku 16 vozila/kombija raznih kapaciteta koji ce dodatno ubrzati isporuku pošiljki u celoj zemlji.

„Buduci da je Vlada odlucila da privatizuje jedinice Telekom i VALA, Pošta ce kao poslovna jedinica ostati državi, stoga mi radimo sve što je moguce da povecamo standard Pošte, kako bi u buducnosti ova jedinica, ili državna kompanija bila što profitabilnija“, izjavio je Dr. Haxha dodajuci da primarni cilj u kratkom vremenu ostaje da Pošta Kosova bude najprofitabilnija kompanija.

Prema njegovim recima, PTK je uložila u snabdevanje sa motorima i kacigama, svega 200 komada u vrednosti od 300 hiljada eura, dok, kao što je poznato, Pošta ima na raspolaganju veliki broj bicikala, koje je dobila u poklon od Albanske Pošte.

„Sva ova ulaganja i savremena vozila koja vec posedujemo, uticace na brzinu i sigurnost isporuke poštanskih usluga“, naveo je Dr. Shyqyri Haxha prilikom urucivanja kljuceva za nova vozila i motore za zaposlene u Pošti Kosova.

Postoje još dva važna prioriteta koja se odnose na modernizaciju Pošte Kosova, kao što su projekat automatizovanja, koji ce koštati 1.4 miliona eura, kojim projektom ce se unaprediti nove poštanske usluge, jer ce se time modernizovati svi poštanski sporteli na celoj teritoriji Kosova. 

Drugi projekat iste važnosti jeste bez sumnje projekat Hibridne pošte, za koji se ocekuje da ce dobiti podršku od Vlade Republike Kosova, a koji bi trebalo da košta oko 2.4 miliona eura. Ovim projektom ce se još više unaprediti i razviti usluge štampanja, izrade, koverti i raspodele poštanskih pošiljki jednim brzim i sigurnim kapacitetom, posebno za velike klijente/korisnike.
Sa ova dva projekta, podici ce se standard Pošte, brza isporuka pošiljki i paketa, zatim razmena pošiljki preko granica, što ce preobraziti Poštu Kosova u jednu uspešnu kompaniju.