Filatelija je najatraktivnija postanska delatnost.

Filatelija Pošte Kosova, je osnovana 15 Marta 2000, sa izdanjem prve emisije poštanskih markica sa temom mira. Prvo izdanje se sastoji od 5 postanskih markica i Koverte Prvog Dana.

Od tada se redovo izdaju emisije sa razlicitim motivima poštanskih markica.

Teme poštanskih markica su raznovrsne, npr. Medjunarodni Dan Mira, flora i fauna Kosova, rucna radinost, arheoloska otkrica, nimizmatika Kosova, umetnicka dela i dr.

Osim prelepih postanskih markica, Filatelia Kosova proizvodi Koverte Prvog Dana i razlicite filatelisticke blokove.

Filatelija Kosova ucestvuje na izlozbama, mnogobrojnim konkursima za najlepse markice, i na razlicitim filatelistickim sajmovima, gde svake godine predstavlja najnovija izdanja. U toku 2017 godine, poštanske markice Poste Kosova, su dobile 2 vazne medjunarodne nagrade, prvo mesto na Konkursu San Gabriel u Veroni, za markicu sa najboljim verskim sadzajen na svetu, i nagradu za 5 mesto za jajlepsu tematsku markicu sveta na Konkursu Asiago Premio Internazionale d’Arte Filatelica.