PLAĆANJE USLUGA

Pošta Kosova JSC licencirana od strane Centralne Banke Kosova kao nebankarska finansijska institucija (NBFI), što omogućava Pošti Kosova da obavlja nebankarske finansijske usluge sa svim državnim institucijama po formalizovanim sporazumima nakon licenciranja i koordinacije sa CBK.

Nebankarske finansijske usluge omogućavaju građanima Kosova da svugde vrše razne isplate u našim poštanskim uredima, uključujući plaćanja za naplatu budžetskih prihoda u skladu sa Departmentom Trezora u Ministarstvu Finansija koje se odlikuju jedinstvenom referencom (UNIREF), zatim plaćanja Kos-Giro grupe, kao i brojne druge isplate po formalizovanim komercijalnim ugovorima između Pošte Kosova i različitih poslovnih partnera.

U daljem tekstu spominjemo neke kategorije plaćanja iz pomenutih grupa:

 

Plaćanja – naplata budžetskih prihoda, (UNIREF)

 • Plaćanje poreza na imovinu i drugih plaćanja svim skupštinama opština,
 • Plaćanje doprinosa PAK-u i Kosovskom penzijskom fondu,
 • Plaćanje saobraćajnih kazna,
 • Sva plaćanje školarine za studente na javnim univerzitetima (za semestar, ispite, studentski dom, menzu, biblioteku),
 • Sva plaćanja sudske takse,
 • Plaćanje dozvola za razne državne institucije,
 • Plaćanja ličnih dokumenata,
 • Plaćanje za registraciju vozila i druge usluge,
 • Plaćanje otpada za SO Priština, i SO Vučitrn.

Plaćanja Kos-Giro Groupe

 • Plaćanja carine,
 • Plaćanje računa za pitku vodu sa RKV “Priština”, “Bifurkacioni” – Uroševac, i “Hidroregjioni” – Prizren,
 • Plaćanje polisa auto osiguranja sa svim osiguravajućim kompanijama na Kosovu,
 • Plaćanje žutog kartona sa svim osiguravajućim kompanijama.

Različite plaćanja po komercijalnim ugovorima različitih kompanija sa Poštom Kosova za:

 • Raspodela socijalne pomoći svim korisnicima Ministarstva rada i socijalne zaštite,
 • Plaćanje računa za struju,
 • Plaćanje preduzeća za otpad („Ekoregjioni“ – Prizren, „Ambienti“ – Peć, „Ekohigjiena“ – Gnjilane, “ Çabrati “ – Đakovica),
 • Plaćanje vodovodnih preduzeća („Hidrodrini“ – Peć i „Hidromorava“ – Gnjilane),
 • Razne plaćanja za Javno Stambeno Preduzeće Priština,
 • Plaćanja za „Kujtesa – Net“,
 • Plaćanje rata za IMF-Start, Monego, Iute Credit,
 • Plaćanje sudskih taksi za Kosovski Telekom,
 • Međunarodni transferi novca sa Vestern Unionom …. itd.