Pomozite deci da se izbore sa stresom tokom epidemije 2019-nCoV

Deca mogu da reaguju na stres na različite načine, kao što su više uporni/ “lepljivi” (za roditelja), anksiozni, povlačeni, ljuti ili uznemireni, i nenamerno mokrenje tokom spavanja, itd. Reagirajte na reakcije vašeg deteta na podržavajući način, saslušajte njihove brige i pružite im dodatnu ljubav i pažnju.

Deci je potrebna ljubav i pažnja odraslih tokom teških vremena. Dajte im dodatnog vremena i pažnje. Ne zaboravite da slušate svoju decu, ljubazno govorite i uverite ih. Ako je moguće, napravite priliku da se dete igra i opusti.

Pokušajte da decu držite u blizini roditelja i porodice i izbegavajte razdvajanje dece i njihovih negovatelja koliko je to moguće. Ako dođe do odvajanja (npr. Hospitalizacija) obezbedite redovan kontakt (npr. telefonom) i ponovno uverenje.

Pridržavaje se redovne rutine i rasporeda što je više moguće, ili pomozite u kreiranju novih u novom okruženju, uključujući školu / učenje, kao i vreme za sigurno igranje i opuštanje.

Navedite činjenice o onome što se dogodilo, objasnite šta se sada događa i dajte im jasne informacije o tome kako da smanje rizik od zaraze bolešću rečima koje mogu da razumeju u zavisnosti od svojih godina. Ovo takođe uključuje pružanje informacija o tome šta se može dogoditi na umirujući / uveravajući način (na primer, član porodice i / ili dete se može početi osećati loše i možda će morati da ode u bolnicu neko vreme tako da im lekari mogu pomoći da se osećaju bolje).

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2

SZO