LATEST NEWS

.

READ ALL

CUSTOMER REFERENCE

“Posta e Kosovës Sh.A., deri më tani, ka ofruar të gjitha shërbimet me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur, duke respektuar kushtet e marrëveshjes.”

Dogana e Kosovës

“Shpërndarja e faturave të tatimpaguesve është kryer në afat të paraparë ligjor. Mund të konstatojmë se shërbimi i kryer ka qenë cilësor dhe shpresojmë që bashkëpunimi ynë të vazhdojë edhe në të ardhmen”

Komuna e Gjakovës

“Posta e Kosovës Sh.A. ka kryer shërbimin në mënyrë profesionale dhe në afatin e përcaktuar me kontratë. Ne, jemi të kënaqur me kryerjen e shërbimeve të kontraktuara duke treguar përpikëri në kryerjen e shërbimeve.”

“Posta e Kosovës Sh.A. ka kryer shërbimin në mënyrë profesionale dhe në afatin e përcaktuar me kontratë. Ne, jemi të kënaqur me kryerjen e shërbimeve të kontraktuara duke treguar përpikëri në kryerjen e shërbimeve.”