Kabineti i Kryeshefit Ekzekutiv

tel: + 383 38 523 010
+ 383 38 523 607
fax: + 383 38 557 021