Ako imate bilo kakvih problema u vezi sa našim proizvodima i uslugama, možete nas kontaktirati na sledeći način:

U našim kontakt centrima širom Kosova, pišite nam na adresu:

Tel: +383 38 557 288
+383 38 221 631
fax: + 383 38 223 021

email: info@postakosoves.com