Nëse keni ndonjë problem lidhur me produktet dhe shërbimet tona, ju mund të na kontaktoni si vijon:

Në qendrat tona kontaktuese nëpër Kosovë, na shkruani në adresën:

Kujdesi ndaj Konsumatorit

Tel: +383 38 557 288  dhe
+383 38 221 631
fax: + 383 38 223 021

email: info@postakosoves.com