Fakete Kadiu, Vršilac Dužnosti Izvršni Direktor

Driton Morina, Glavni Direktor Finansija i Trezora

Florent Tahiraj, Generalni Savetnik / Korporativni Sekretar