Privremeni Odbor Centralnog Javnog Preduzeća „Pošta Kosova“ a.d.

Leonard Shabanaj, Predsednik i Direktor

Fadil Aliu, Direktor

Elda Maloku, Direktorica

Ujkan Kameraj, Direktor