Fakete Kadiu,Vršilac Dužnosti Izvršni Direktor

Driton Morina, Glavni Direktor Finansija i Trezora

Mimoza Vila, Vršilac Dužnosti Interni Revizor

Florent Tahiraj, Generalni Savetnik / Korporativni Sekretar