Fakete Kadiu,Vršilac Dužnosti Izvršni Direktor

Etrit Hoti, Vršilac Dužnosti Zamenik Izvršnog Direktora

Enver Govori, Vršilac Dužnosti Glavni Direktor Finansija i Trezora

Mimoza Vila, Vršilac Dužnosti Interni Revizor

Faton Ejupi, Vršilac Dužnosti Generalni Savetnik / Korporativni Sekretar