Pismonosni Drumski Saobraćaj
Pesha
Weight
Težina
Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
THJ.
OR.
OB   
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR
Gram
50 gr 1.00 3.10 3.60 1.30 3.40 3.90 2.30 4.40 4.90 2.60 4.70 5.20
50-100 gr 1.90 4.00 4.50 2.30 4.40 4.90 4.10 6.20 6.70 4.50 6.60 7.10
100 – 250 gr 3.30 5.40 5.90 4.20 6.30 6.80 6.50 8.60 9.10 7.60 9.70 10.20
250 – 500 gr 6.90 9.00 9.50 8.70 10.80 11.30 14.90 17.00 17.50 17.80 19.90 20.40
501 – 1000 gr 11.00 13.10 13.60 13.50 15.60 16.10 20.30 22.40 22.90 25.30 27.40 27.90
1001 – 2000 g 15.00 17.10 17.60 23.00 25.10 25.60 31.80 33.90 34.40 38.50 37.90 38.40

Grupa I. Susedne države: Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora;
Grupa II. Evropske države;
Grupa III. SAD, Kanada, Australija, Kina, Japan i Rusija;
Grupa IV. Druge države sveta;
Sa susednim zemljama: Srbija i Crna Gora, trenutno nemamo direktnu drumsku razmenu.

Pismonosni Vazdušni Saobraćaj
Pesha
Weight
Težina
Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR
Gram
50 gr 1.30 3.40 3.90 1.80 3.90 4.40 2.50 4.60 5.10 2.80 4.90 5.40
50-100 gr 2.30 4.40 4.90 3.00 5.10 5.60 4.30 6.40 6.90 4.70 6.80 7.30
101 – 250 gr 4.20 6.30 6.80 5.80 7.90 8.40 6.70 8.80 9.30 7.80 9.90 10.40
251 – 500 gr 8.80 10.90 11.40 12.10 14.20 14.70 15.10 17.20 17.70 18.00 20.10 20.60
501 – 1000 gr 13.00 15.10 15.60 15.50 17.60 18.10 20.50 22.60 23.10 25.50 27.60 28.10
1001 – 2000 g 17.00 19.10 19.60 25.00 27.10 27.60 32.00 34.10 34.60 36.00 38.10 38.60

Grupa I. Susedne države: Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora;
Grupa II. Evropske države;
Grupa III. SAD, Kanada, Australija, Kina, Japan i Rusija;
Grupa IV. Druge države sveta;
Sa susednim zemljama: Srbija i Crna Gora, trenutno nemamo direktnu vazdušnu razmenu.

Mali Paket - Drumski
Težina Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države Gram € € € € 100 gr 1.80 2.50 3.30 3.50 101-250 gr 3.20 4.00 4.70 5.30 251-500 gr 6.80 8.60 11.10 12.90 501-1000 gr 10.90 15.20 19.40 21.90 1001-2000 gr 19.60 28.40 33.40 38.40
Mali Paket - Vazdušni
Težina Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
Gram
100 gr 2.00 2.60 3.40 3.60
101-250 gr 3.60 4.40 5.10 5.70
251-500 gr 7.80 9.00 11.60 13.40
501-1000 gr 15.70 17.20 20.90 23.90
1001-2000 gr 24.90 30.50 38.10 42.30
Drumski Glomazni Paket
  Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države 
Weight
1kg 13.00 20.00 24.00 26.00
2kg 16.00 23.00 36.00 40.00
3kg 19.00 26.00 44.00 50.00
4kg 21.00 29.00 54.00 62.00
5kg 22.00 32.00 63.00 73.00
6kg 23.00 35.00 71.00 83.00
7kg 24.00 38.00 80.00 94.00
8kg 25.00 41.00 90.00 106.00
9kg 26.00 44.00 99.00 117.00
10kg 27.00 47.00 109.00 128.00
11kg 28.00 50.00 117.00 140.00
12kg 29.00 53.00 126.00 150.00
13kg 30.00 56.00 135.00 161.00
14kg 31.00 59.00 143.00 170.00
15kg 32.00 62.00 152.00 180.00
16kg 33.00 65.00 160.00 190.00
17kg 34.00 68.00 167.00 200.00
18kg 35.00 71.00 175.00 209.00
19kg 36.00 74.00 182.00 218.00
20kg 37.00 77.00 190.00 228.00
Avionski Glomazni Paket
  Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
Težina 
1kg 21.50 22.50 26.00 29.00
2kg 27.00 28.00 38.00 43.00
3kg 29.50 30.50 46.00 53.00
4kg 32.00 33.00 56.00 65.00
5kg 36.50 37.50 65.00 76.00
6kg 40.00 41.00 73.00 86.00
7kg 44.30 45.30 82.00 97.00
8kg 48.40 49.40 92.00 109.00
9kg 52.30 53.30 101.00 120.00
10kg 56.00 57.00 111.00 131.00
11kg 59.50 60.50 120.00 143.00
12kg 62.80 63.80 128.00 153.00
13kg 65.90 66.90 137.00 164.00
14kg 69.80 70.80 145.00 173.00
15kg 72.50 73.50 154.00 183.00
16kg 75.00 76.00 162.00 193.00
17kg 77.30 78.30 169.00 203.00
18kg 79.40 80.40 177.00 212.00
19kg 81.30 82.30 184.00 221.00
20kg 84.00 85.00 192.00 231.00
Drumska Štampa
Težna Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
Gram
50 gr 0.70 0.80 0.90 1.00
51 -100 gr 1.40 1.60 1.90 2.10
101-250 gr 3.00 3.40 3.60 4.80
251-500 gr 6.10 7.00 7.10 8.80
501-1000 gr 11.90 14.20 15.20 21.90
1001-2000 gr 18.80 21.90 28.10 31.90

* Štampa je prihvaćena do 5kg, ako je sadržaj nedeljiv.
za svaki kg 3.50 4.00 7.00 8.00

Dopisnica i razglednice 0.50 €.
Sekogram do 7 kg besplatno, korišćenje posebnih usluga – naplaćuje se.

Avionska Štampa
Težna Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
Grams
50 gr 0.80 0.90 1.00 1.10
51 -100 gr 1.60 1.70 2.00 2.20
101-250 gr 3.20 3.50 3.70 4.90
251-500 gr 6.80 7.10 7.20 8.70
501-1000 gr 13.70 14.30 15.30 22.00
1001-2000 gr 20.80 22.00 28.20 32.00

Dopisnica i razglednice 0.50 €.
Sekogram do 7 kg besplatno, korišćenje posebnih usluga – naplaćuje se. 

* Štampa je prihvaćena do 5kg, ako je sadržaj nedeljiv.
za svaki kg    4.50       5.00           7.50      8.50

“M” Vreće Drumski Saobraćaj
Pesha
Weight
Težna
Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
 
5 kg 15.00 22.50 25.00 27.50
5-10 kg 24.00 36.00 40.00 44.00
10-15 kg 39.00 58.50 65.00 71.50
15-20 kg 54.00 76.50 90.00 99.00
20-30 kg 84.00 126.00 140.00 154.00

Sa težinom do 30 kg se prihvataju samo sa državama sa direktnim razmenom.
Sa  državama  sa kojima imamo otvorenu razmenu, se šalju samo težine do 3 kg.

“M” Vreće Vazdušni Saobraćaj
Težna Susedne države Evropske države Australija, Kina, Japan, Kanada, SAD, Rusija Druge države
 
5 kg 22.50 25.00 27.50 30.00
5-10 kg 36.00 37.00 44.00 48.00
10-15 kg 58.50 65.00 71.50 88.00
15-20 kg 76.50 90.00 99.00 108.00
20-30 kg 126.00 140.00 154.00 168.00

Sa težinom do 30 kg se prihvataju samo sa državama sa direktnim razmenom.
Sa  državama  sa kojima imamo otvorenu razmenu, se šalju samo težine do 3 kg.

Posebne usluge
Preporučena  pošiljka „R“ pisma      1.60
„R“ Preporučene „M“ Vreće (po vreći)    8.00
Hitna Pošiljka – Ekspres         4.50
Pošiljka sa označenim vrednosti „OV“       2.00
Pošiljka sa povratnicom „AR“, u pratnji sa ,,R,, 2.90
Poste-Restante ili ostaje u pošti isporuka pošiljke 0.60
Pošiljka koja se lično predaje primaocu – A REMETRE A MAIN PROPRE 2.50
Izdvojeni  paketi / sa lomljivim sadržajem, prenos sa opreznošću , plus 50 %  od bazne cene
Glomazni paket sa nedeljivim sadržajem težine do 20-30 kg ili jedan od  dimenzija prelazi 1.50 cm     plus 50 %  od bazne cene
Dodatne usluge na zahtev pošiljaoca
Kthimi i dërgesës -para nisjës. 2.00
Kërkesë për ndryshim ose plotësim të adresës 2.50
Shërbimet të tjera
Reklamacija za poštanske isporuke 1.50
Skladištenje prispelih pošiljki  
Pisma mase veće od 500 gr 0.15
Paketi 0.15
Skala vrednosti za isporuke sa deklarisane vrednosti

Do 1500.00 € deklarisana vrednost, za svaki 65 SDR – takse 0.50 €