Pismo

 

Cenovnik za pojedinca/preduzeća

Težina Pismo
Gram Obična R AR EX V
Do 50 gr. 0.50 € 1.10 € 1.70 € 1.10 € 1.10 €
preko 50 – 100 0.60 € 1.20 € 1.80 € 1.20 € 1.20 €
preko 100 – 250 0.80 € 1.40 € 2.00 € 1.40 € 1.40 €
preko 250 – 500 1.20 € 1.80 € 2.40 € 1.80 € 1.80 €
preko 500 – 1000 1.50 € 2.10 € 2.70 € 2.10 € 2.10 €
preko 1000 – 2000 2.50 € 3.10 € 3.70 € 3.10 € 3.10 €
Dopisnica 0.30 €
Sekogram do 7 kg. Besplatno

 

Cenovnik za licenciranog kurira

Težina Pismo
Gram Obična R AR EX V
Do 50 gr. 0.45 € 1.05 € 1.65 € 1.05 € 1.05 €
preko 50 – 100 0.55 € 1.15 € 1.75 € 1.15 € 1.15 €
preko 100 – 250 0.70 € 1.30 € 1.90 € 1.30 € 1.30 €
preko 250 – 500 1.10 € 1.70 € 2.30 € 1.70 € 1.70 €
preko 500 – 1000 1.30 € 1.90 € 2.50 € 1.90 € 1.90 €
preko 1000 – 2000 2.20 € 2.80 € 3.40 € 2.80 € 2.80 €
Dopisnica 0.30 €
Sekogram do 7 kg. Besplatno

 

Mali paket

Cenovnik za pojedinca/preduzeća

Gram
Do 100 gr. 0.50 €
preko 100 – 250 gr 0.60 €
preko 250 – 500 gr 1.00 €
preko 500 – 1000 gr 1.20 €
preko 1000 – 2001 gr 2.10 €

Cenovnik za licenciranog kurira

Gram
Do 100 gr. 0.45 €
preko 100 – 250 gr 0.55 €
preko 250 – 500 gr 0.80 €
preko 500 – 1000 gr 1.10 €
preko 1000 – 2001 gr 2.00 €

 

“M” Vreća

Cenovnik za pojedinca/preduzeća

Do 5 kg 2.00 €
preko 5 – 10 kg 3.20 €
preko 10 – 15 kg 4.70 €
preko 15 – 20 kg 5.95 €
preko 20 – 31.5 kg 7.70 €

Cenovnik za licenciranog kurira

Do 5 kg 1.90 €
preko 5 – 10 kg 3.15 €
preko 10 – 15 kg 4.70 €
preko 15 – 20 kg 5.95 €
preko 20 – 31.5 kg 7.70 €

 

“Štampa

Cenovnik za pojedinca/preduzeća

Do 50 gr. 0.25
preko 50 – 100 gr 0.30
preko 100 – 250 gr 0.40
preko 250 – 500 gr 0.60
preko 500 – 1000 gr 0.80
preko 1000 – 2000 gr 1.50
preko 2000 – 3000 gr 2.00
preko 3000 – 4000 gr 2.80
preko 4000 – 5000 gr 3.50
– Štampa je prihvaćena do 5kg, ako je sadržaj nedeljiv;
– Prijem, prenos i distribucija dnevne stampe, prema ugovoru;

Cenovnik za licenciranog kurira

Do 50 gr. 0.20
preko 50 – 100 gr 0.25
preko 100 – 250 gr 0.30
preko 250 – 500 gr 0.50
preko 500 – 1000 gr 0.75
preko 1000 – 2000 gr 1.35
preko 2000 – 3000 gr 1.95
preko 3000 – 4000 gr 2.55
preko 4000 – 5000 gr 3.15
– Štampa je prihvaćena do 5kg, ako je sadržaj nedeljiv;
– Prijem, prenos i distribucija dnevne stampe, prema ugovoru;

 

 

Obični Paket

Prijem i isporuka vrši se u poštanskim kancelarijama

Cenovnik za pojedinca/preduzeća

Kg Price
Do 1 kg 1.20 €
Preko 1 – 2 kg 1.50 €
Preko 2 – 3 kg 1.80 €
Preko 3 – 5 kg 2.60 €
Preko 5 – 10 kg 3.50 €
Preko 10 – 15 kg 4.20 €
Preko 15 – 20 kg 5.10 €
Preko 20 – 25 kg 6.00 €
Preko 25 – 31.5 kg 6.90 €

Cenovnik za licenciranog kurira

Price
Do 1 kg 1.10 €
Preko 1 – 2 kg 1.40 €
Preko 2 – 3 kg 1.70 €
Preko 3 – 5 kg 2.50 €
Preko 5 – 10 kg 3.30 €
Preko 10 – 15 kg 4.00 €
Preko 15 – 20 kg 5.00 €
Preko 20 – 25 kg 5.80 €
Preko 25 – 31.5 kg 6.70 €

 

Glomazni Paket

Prijem i isporuka vrši se u poštanskim kancelarijama

Cenovnik za pojedinca/preduzeća

Kg Cena
Do 1 kg 1.80 €
Preko 1 – 2 kg 2.25 €
Preko 2 – 3 kg 2.70 €
Preko 3 – 5 kg 3.90 €
Preko 5 – 10 kg 5.25 €
Preko 10 – 15 kg 6.30 €
Preko 15 – 20 kg 7.65 €
Preko 20 – 25 kg 9.00 €
Preko 25 – 31.5 kg 10.35 €

Cenovnik za licenciranog kurira

Kg Cena
Do 1 kg 1.65 €
Preko 1 – 2 kg 2.10 €
Preko 2 – 3 kg 2.55 €
Preko 3 – 5 kg 3.75 €
Preko 5 – 10 kg 4.95 €
Preko 10 – 15 kg 6.00 €
Preko 15 – 20 kg 7.50 €
Preko 20 – 25 kg 8.70 €
Preko 25 – 31.5 kg 10.05 €

 

 

Štampa bez adrese – Direktna Pošta

Godišnja Količina

Količina/Komad 0 – 20 gr 21 – 50 gr 51 – 100 gr
Deri 5000 0.05 0.08 0.12
5001 – 15 000 0.04 0.07 0.10
15 001 – 50 000 0.035 0.06 0.09
Preko 50.000 0.03 0.05 0.08
Posebne usluge

Cenovnik za pojedinca/preduzeća

USLUGE: Cena/€
Preporučena pošiljka „R“ pisma 0.60
Sudsko pismo i pismo o prekršajnom i administrativnom postupku 0.60
Hitna Pošiljka – Ekspres 0.60
Pošiljka sa označenim vrednosti „OV“ 0.60
Otkupna pošiljka „OP“ 0.60
Pošiljka sa povratnicom „AR“ 0.60
Poste-Restante ili pošiljka koja se drži u pošti za isporuku dok primalac poziva za nju 0.30
Pošiljka koja se lično predaje primaocu 0.60
Izdvojeni  paketi / sa lomljivim sadržajem, prenos sa opreznošću. plus 50 % od bazne cene
Glomazni paket, paket težine preko 10 kg, ili jedan od dimenzija paketa prelazi 50 cm plus 50 % od bazne cene

Cenovnik za licenciranog kurira

USLUGE: Cena/€
Preporučena pošiljka „R“ pisma 0.60
Sudsko pismo i pismo o prekršajnom i administrativnom postupku 0.60
Hitna Pošiljka – Ekspres 0.60
Pošiljka sa označenim vrednosti „OV“ 0.60
Otkupna pošiljka „OP“ 0.60
Pošiljka sa povratnicom „AR“ 0.60
Poste-Restante ili pošiljka koja se drži u pošti za isporuku dok primalac poziva za nju 0.40
Pošiljka koja se lično predaje primaocu 0.60
Izdvojeni  paketi / sa lomljivim sadržajem, prenos sa opreznošću. plus 50 % od bazne cene
Glomazni paket, paket težine preko 10 kg, ili jedan od dimenzija paketa prelazi 50 cm plus 50 % od bazne cene

 

Dodatne usluge na zahtev pošiljaoca

Cenovnik za pojedinca/preduzeća i za licenciranog kurira

USLUGE: Cena /€
Povratak pošiljke – pre odlaska 0.50
Utovar registrovanih otkupnih pošiljka, da se iznos otkupa poveća, smanji ili da se odrekne od otkupa 0.50
Zahtev za izmenu ili dopunu adrese 0.50
Prijem pošiljke sa posebnim uslugama u poslovnim prostorijama, odnosno na adresu korisnika je urađeno po ugovoru
Dodatne usluge na zahtev primaoca

Cenovnik za pojedinca/preduzeća i za licenciranog kurira

USLUGE: CENA/€
Uručenje “Poste-Restante” pošiljke u kući primaoca ili radnog objekta, odnosno stana ili radnog prostorija osobe koju je on sam postavio (na označenoj adresi). 0.50
Dostignute pošiljke, sa izuzetkom sudskog pisma o prekršajnom i administrativnom postupku, čuvati kao „Poste-Restante“ ili poslati na novoj lokaciji dolaska, dostaviti na  svom stanu, radnom objektu, osobi koju je on sam  imenovao ili držati kao „Poste-Restante“. 0.50
Zahtev da se pošiljka koja je prispela da ne bude dostavljena drugim licima nego samo njemu lično 0.50
Zahtev  za svaku pošiljku, osim  sudskog pisma o prekršajnom i administrativnom postupku, da se  pošlje obaveštenje o dolasku takvog pošiljke i da se stavi u Poštanski Fah. 0.50
Ostale usluge

Cenovnik za pojedinca/preduzeća i za licenciranog kurira

Services : CENA/€
Reklamacija za poštanske isporuke 1.00
Ovlašćenje za podizanje pošiljki
Samo jednom
Godišnji
0.60
4.00
Izdavanje duplikata prijema za prijem poštanske pošiljke 0.50
Pakovanje poštanskih pošiljaka
Pakovanje  sadržaja pisma
Pakovanje  sadržaja  paketa
Ako se koristi standardizovano pakovanje naplaćuje se plus naknada za pakovanje
1.00
1.00
Skladištenje prispelih pošiljki
Pisma mase veće od 500 gr
Paketi
0.20
0.20
Dostava paketa u adresi
Paketi mase do  15 kg
Paketi mase preko 15 kg
2.00
2.50
Prijem  paketa u prostorijama pošiljaoca, dostava na adresi primaoca
Paketi mase do  15 kg
Paketi mase preko 15 kg
2.50
3.00

Za deklarisanu vrednost po stopi vrednosti, dodaje se tarifa za usluge za navedenu  vrednost;
Za korišćenje posebnih usluga, dodaje se tarifa za posebne usluge;
Za korišćenje dodatnih usluga, dodaje se tarifa za dodatne usluge;
Za korišćenje ostalih usluga, dodaje se tarifa za relevantne usluge.

Skala vrednosti za isporuke sa deklarisane vrednosti

Do 100.00 € deklarisana vrednost – takse 1.00€
Preko 100.00 – 1000.00 € deklarisane vrednosti plaća se 1% takse od deklerisane vrednosti.