Pismo
Težina Pismo
Gram Obična R AR EX V
Do 50 gr. 0.40 € 1.00 € 1.60 € 1.00 € 1.00 €
51 – 100 0.50 € 1.10 € 1.70 € 1.10 € 1.10 €
101 – 250 0.70 € 1.30 € 1.90 € 1.30 € 1.30 €
251 – 500 1.10 € 1.70 € 2.30 € 1.70 € 1.70 €
501 – 1000 1.50 € 2.10 € 2.70 € 2.10 € 2.10 €
1001 – 2000 2.50 € 3.10 € 3.70 € 3.10 € 3.10 €
Dopisnica 0.20 €
Sekogram do 7 kg. Besplatno
Mali paket
Gram
Do 100 gr. 0.40 €
101 – 250 gr 0.50 €
251 – 500 gr 0.85 €
501 – 1000 gr 1.10 €
1001 – 2001 gr 2.00 €
“M” Vreća
Do 5 kg 1.90 €
5 – 10 kg 3.15 €
10 – 15 kg 4.70 €
15 – 20 kg 5.95 €
20 – 31.5 kg 7.70 €
“M” Vreća
Do 50 gr. 0.20
51 – 100 gr 0.25
101 – 250 gr 0.30
251 – 500 gr 0.50
501 – 1000 gr 0.75
1001 – 2000 gr 1.35
2001 – 3000 gr 1.95
3001 – 4000 gr 2.55
4001 – 5000 gr 3.15
– Štampa je prihvaćena do 5kg, ako je sadržaj nedeljiv;
– Prijem, prenos i distribucija dnevne stampe, prema ugovoru;
Obični Paket

Prijem i isporuka vrši se u poštanskim kancelarijama

Kg Price
Do 1 kg 0.90 €
Preko 1 – 2 kg 1.15 €
Preko 2 – 3 kg 1.40 €
Preko 3 – 5 kg 2.00 €
Preko 5 – 10 kg 2.75 €
Preko 10 – 15 kg 3.50 €
Preko 15 – 20 kg 4.25 €
Preko 20 – 25 kg 5.00 €
Preko 25 – 31.5 kg 5.75 €
Glomazni Paket

Prijem i isporuka vrši se u poštanskim kancelarijama

Kg Cena
Do 1 kg 1.35 €
Preko 1 – 2 kg 1.70 €
Preko 2 – 3 kg 2.10 €
Preko 3 – 5 kg 3.00 €
Preko 5 – 10 kg 4.10 €
Preko 10 – 15 kg 5.25 €
Preko 15 – 20 kg 6.40 €
Preko 20 – 25 kg 7.50 €
Preko 25 – 31.5 kg 8.60 €
Štampa bez adrese – Direktna Pošta

Godišnja Količina

Količina/Komad 0 – 20 gr 21 – 50 gr 51 – 100 gr
Deri 5000 0.05 0.08 0.12
5001 – 15 000 0.04 0.07 0.10
15 001 – 50 000 0.035 0.06 0.09
Preko 50.000 0.03 0.05 0.08
Posebne usluge
USLUGE: Cena/€
Preporučena pošiljka „R“ pisma 0.60
Sudsko pismo i pismo o prekršajnom i administrativnom postupku 0.60
Hitna Pošiljka – Ekspres 0.60
Pošiljka sa označenim vrednosti „OV“ 0.60
Otkupna pošiljka „OP“ 0.60
Pošiljka sa povratnicom „AR“ 0.60
Poste-Restante ili pošiljka koja se drži u pošti za isporuku dok primalac poziva za nju 0.30
Pošiljka koja se lično predaje primaocu 0.60
Izdvojeni  paketi / sa lomljivim sadržajem, prenos sa opreznošću. plus 50 % od bazne cene
Glomazni paket, paket težine preko 10 kg, ili jedan od dimenzija paketa prelazi 50 cm plus 50 % od bazne cene
Dodatne usluge na zahtev pošiljaoca
USLUGE: Cena /€
Povratak pošiljke – pre odlaska 0.40
Utovar registrovanih otkupnih pošiljka, da se iznos otkupa poveća, smanji ili da se odrekne od otkupa 0.40
Zahtev za izmenu ili dopunu adrese 0.40
Prijem pošiljke sa posebnim uslugama u poslovnim prostorijama, odnosno na adresu korisnika je urađeno po ugovoru
Dodatne usluge na zahtev primaoca
USLUGE: CENA/€
Uručenje “Poste-Restante” pošiljke u kući primaoca ili radnog objekta, odnosno stana ili radnog prostorija osobe koju je on sam postavio (na označenoj adresi). 0.40
Dostignute pošiljke, sa izuzetkom sudskog pisma o prekršajnom i administrativnom postupku, čuvati kao „Poste-Restante“ ili poslati na novoj lokaciji dolaska, dostaviti na  svom stanu, radnom objektu, osobi koju je on sam  imenovao ili držati kao „Poste-Restante“. 0.40
Zahtev da se pošiljka koja je prispela da ne bude dostavljena drugim licima nego samo njemu lično 0.40
Zahtev  za svaku pošiljku, osim  sudskog pisma o prekršajnom i administrativnom postupku, da se  pošlje obaveštenje o dolasku takvog pošiljke i da se stavi u Poštanski Fah. 0.40
Ostale usluge
Services : CENA/€
Reklamacija za poštanske isporuke 1.00
Ovlašćenje za podizanje pošiljki
Samo jednom
Godišnji
0.60
4.00
Izdavanje duplikata prijema za prijem poštanske pošiljke 0.40
Pakovanje poštanskih pošiljaka 
Pakovanje  sadržaja pisma
Pakovanje  sadržaja  paketa
Ako se koristi standardizovano pakovanje naplaćuje se plus naknada za pakovanje
1.00
1.00
Skladištenje prispelih pošiljki
Pisma mase veće od 500 gr
Paketi
0.15
0.15
Dostava paketa u adresi
Paketi mase do  15 kg
Paketi mase preko 15 kg
2.00
2.50
Prijem  paketa u prostorijama pošiljaoca, dostava na adresi primaoca
Paketi mase do  15 kg
Paketi mase preko 15 kg
2.50
3.00

Za deklarisanu vrednost po stopi vrednosti, dodaje se tarifa za usluge za navedenu  vrednost;
Za korišćenje posebnih usluga, dodaje se tarifa za posebne usluge;
Za korišćenje dodatnih usluga, dodaje se tarifa za dodatne usluge;
Za korišćenje ostalih usluga, dodaje se tarifa za relevantne usluge.

Skala vrednosti za isporuke sa deklarisane vrednosti

Do 100.00 € deklarisana vrednost – takse 1.00€
Preko 100.00 – 1000.00 € deklarisane vrednosti plaća se 1% takse od deklerisane vrednosti.