Letërdërgesat tokësore
Pesha
Weight
Tezina
Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR
Gram
50 gr 1.00 3.10 3.60 1.30 3.40 3.90 2.30 4.40 4.90 2.60 4.70 5.20
50-100 gr 1.90 4.00 4.50 2.30 4.40 4.90 4.10 6.20 6.70 4.50 6.60 7.10
100 – 250 gr 3.30 5.40 5.90 4.20 6.30 6.80 6.50 8.60 9.10 7.60 9.70 10.20
250 – 500 gr 6.90 9.00 9.50 8.70 10.80 11.30 14.90 17.00 17.50 17.80 19.90 20.40
501 – 1000 gr 11.00 13.10 13.60 13.50 15.60 16.10 20.30 22.40 22.90 25.30 27.40 27.90
1001 – 2000 g 15.00 17.10 17.60 23.00 25.10 25.60 31.80 33.90 34.40 38.50 37.90 38.40

Grupi i I. Shtetet fqinje Shqipëri, Maqedoni,Serbi,Mali i Zi;
Grupi II. Shtetet e Europës;
Grupi III. SHBA,Kanada,Australia,Kina,Japonia dhe Rusia;
Grupi IV. Shtetet tjera të botës;
Me shtetet fqinje Serbi e Malin e Zi momentalisht nuk kemi këmbim direkt tokësor

Letërdërgesat Ajrore
Pesha
Weight
Tezina
Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR THJ.
OR.
OB
R AR
Gram
50 gr 1.30 3.40 3.90 1.80 3.90 4.40 2.50 4.60 5.10 2.80 4.90 5.40
50-100 gr 2.30 4.40 4.90 3.00 5.10 5.60 4.30 6.40 6.90 4.70 6.80 7.30
101 – 250 gr 4.20 6.30 6.80 5.80 7.90 8.40 6.70 8.80 9.30 7.80 9.90 10.40
251 – 500 gr 8.80 10.90 11.40 12.10 14.20 14.70 15.10 17.20 17.70 18.00 20.10 20.60
501 – 1000 gr 13.00 15.10 15.60 15.50 17.60 18.10 20.50 22.60 23.10 25.50 27.60 28.10
1001 – 2000 g 17.00 19.10 19.60 25.00 27.10 27.60 32.00 34.10 34.60 36.00 38.10 38.60

Grupi i I. Shtetet fqinje Shqipëri, Maqedoni,Serbi,Mali i Zi;
Grupi II. Shtetet e Europës;
Grupi III. SHBA,Kanada,Australia,Kina,Japonia dhe Rusia;
Grupi IV. Shtetet tjera të botës;
Me shtetet fqinje Serbi e Malin e Zi momentalisht nuk kemi këmbim direkt tokësor

Pako e vogël - Tokësore
Pesha
Weight
Tezina
Shetet fqinje Shtet e Europës Australi, Kinë, Japoni, Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
Gram
100 gr 1.80 2.50 3.30 3.50
101-250 gr 3.20 4.00 4.70 5.30
251-500 gr 6.80 8.60 11.10 12.90
501-1000 gr 10.90 15.20 19.40 21.90
1001-2000 gr 19.60 28.40 33.40 38.40
Pako e vogël - Ajrore
Pesha
Weight
Tezina
Shetet fqinje Shtet e Europës Australi, Kinë, Japoni, Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
Gram
100 gr 2.00 2.60 3.40 3.60
101-250 gr 3.60 4.40 5.10 5.70
251-500 gr 7.80 9.00 11.60 13.40
501-1000 gr 15.70 17.20 20.90 23.90
1001-2000 gr 24.90 30.50 38.10 42.30
Kolitë tokësore
Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi, Kinë, Japoni, Kanadë, SHBA, Rusi Shtetet tjera
Pesha
1kg 13.00 20.00 24.00 26.00
2kg 16.00 23.00 36.00 40.00
3kg 19.00 26.00 44.00 50.00
4kg 21.00 29.00 54.00 62.00
5kg 22.00 32.00 63.00 73.00
6kg 23.00 35.00 71.00 83.00
7kg 24.00 38.00 80.00 94.00
8kg 25.00 41.00 90.00 106.00
9kg 26.00 44.00 99.00 117.00
10kg 27.00 47.00 109.00 128.00
11kg 28.00 50.00 117.00 140.00
12kg 29.00 53.00 126.00 150.00
13kg 30.00 56.00 135.00 161.00
14kg 31.00 59.00 143.00 170.00
15kg 32.00 62.00 152.00 180.00
16kg 33.00 65.00 160.00 190.00
17kg 34.00 68.00 167.00 200.00
18kg 35.00 71.00 175.00 209.00
19kg 36.00 74.00 182.00 218.00
20kg 37.00 77.00 190.00 228.00
Kolitë Ajrore
Pesha Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi,Kinë,Japoni
Kanadë,SHBA,Rusi
Shtetet tjera
 
1kg 21.50 22.50 26.00 29.00
2kg 27.00 28.00 38.00 43.00
3kg 29.50 30.50 46.00 53.00
4kg 32.00 33.00 56.00 65.00
5kg 36.50 37.50 65.00 76.00
6kg 40.00 41.00 73.00 86.00
7kg 44.30 45.30 82.00 97.00
8kg 48.40 49.40 92.00 109.00
9kg 52.30 53.30 101.00 120.00
10kg 56.00 57.00 111.00 131.00
11kg 59.50 60.50 120.00 143.00
12kg 62.80 63.80 128.00 153.00
13kg 65.90 66.90 137.00 164.00
14kg 69.80 70.80 145.00 173.00
15kg 72.50 73.50 154.00 183.00
16kg 75.00 76.00 162.00 193.00
17kg 77.30 78.30 169.00 203.00
18kg 79.40 80.40 177.00 212.00
19kg 81.30 82.30 184.00 221.00
20kg 84.00 85.00 192.00 231.00

*Shkallët e vlerës,për dërgesat me vlerë të deklaruar: Deri në 1500.oo € vlerë të deklaruar,për çdo 65 SDR- taksa 0.50 €.

Shtypshkrimet tokësore
Pesha
Weight
Tezina
Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
Gram
50 gr 0.70 0.80 0.90 1.00
51 -100 gr 1.40 1.60 1.90 2.10
101-250 gr 3.00 3.40 3.60 4.80
251-500 gr 6.10 7.00 7.10 8.80
501-1000 gr 11.90 14.20 15.20 21.90
1001-2000 gr 18.80 21.90 28.10 31.90

* Shtypshkrimet pranohen deri në 5 kg,nëse përmbajtja është e pandarë
për çdo kg 3.50 4.00 7.00 8.00

Kartëpostalja dhe kartolina 0.50 €.
Sekogrami deri në 7 kg pa pagesë,shfrytëzimi i shërbimeve të veçanta – paguhet. 

Shtypshkrimet Ajrore
Pesha
Weight
Tezina
Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
Gram
50 gr 0.80 0.90 1.00 1.10
51 -100 gr 1.60 1.70 2.00 2.20
101-250 gr 3.20 3.50 3.70 4.90
251-500 gr 6.80 7.10 7.20 8.70
501-1000 gr 13.70 14.30 15.30 22.00
1001-2000 gr 20.80 22.00 28.20 32.00

Shtypshkrimet pranohen deri në 5 kg,nëse përmbajtja është e pandarë
për çdo kg 4.50 5.00 7.50 8.50

Kartëpostalja dhe kartolina 0.50 €.
Sekogrami deri në 7 kg pa pagesë,shfrytëzimi i shërbimeve të veçanta – paguhet. 

Thasët “M” Tokësore
Pesha
Weight
Tezina
Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
Gram
5 kg 15.00 22.50 25.00 27.50
5-10 kg 24.00 36.00 40.00 44.00
10-15 kg 39.00 58.50 65.00 71.50
15-20 kg 54.00 76.50 90.00 99.00
20-30 kg 84.00 126.00 140.00 154.00

Me peshë deri 30 kg pranohen vetëm me shtetet me këmbim direkt,
Me shtetet me kembim të hapur përcillen me peshë deri ne 3 kg.

Thasët “M” Ajror
Pesha
Weight
Tezina
Shtetet fqinje Shtetet e Europës Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi Shtetet tjera
Gram
5 kg 22.50 25.00 27.50 30.00
5-10 kg 36.00 37.00 44.00 48.00
10-15 kg 58.50 65.00 71.50 88.00
15-20 kg 76.50 90.00 99.00 108.00
20-30 kg 126.00 140.00 154.00 168.00

Me peshë deri 30 kg pranohen vetëm me shtetet me këmbim direkt,
Me shtetet me kembim të hapur përcillen me peshë deri ne 3 kg.

Shërbimet e veçanta
Me porosi “R” Letërdërgesat 2.10
Me porosi “R”Thasët “M” (për thes) 8.00
Urgjent – Ekspres 4.50
Me vlerë të deklaruar “VD” 2.00
Me lajmërim marrje – “AR”, shoqërohet me, ”R” 2.10 €+ “AR” 0.50 € 2.60
Postë-restantë ose qëndron në postë,dorëzimi i dërgesës. 0.60
Dorëzimi i dërg. përsonalisht marrësit A REMETRE A MAIN PROPRE 2.50
Koli e veçuar/përmajtje e thyeshme, bartje me kujdes të shtuar, plus 50 % e çmimit bazë
Koli kaba përmbajte e pa ndarë,pesha 20-30 kg apo njëra nga dimen. kalon 1.50 cm plus 50 % e çmimit bazë
Shërbimet plotësuese sipas kërkesës së dërguesit
Kthimi i dërgesës -para nisjës. 2.00
Kërkesë për ndryshim ose plotësim të adresës 2.50
Shërbimet të tjera
Reklamacioni për dërgesa 1.50
Magazinimi i dërgesave të arritura
Letërdërgesat me peshë mbi 500 gr 0.15
Kolitë 0.15
Shkallët e vlerës për dërgesat me vlerë të deklaruar

Deri në 1500.00 € vlerë të deklaruar, për çdo 65 SDR – taksa 0.50 €