Dërgesat e postës së shpejtë EMS – Vendor
Brenda regjionit Regjione të ndryshme
Pesha Dorëzimi 3 h Mbrenda 3 h Mbrenda dites Të nesërmen
Kg
deri 0.5 kg 4.50 6.75 5.60 4.20
0.5- 1 kg 5.50 8.25 6.90 5.10
mbi 1-2 6.00 9.00 7.50 5.60
2-3 6.50 9.75 8.15 6.05
3-4 6.80 10.05 8.45 6.35
4-5 7.10 10.35 8.75 6.65
5-6 7.40 10.65 9.05 6.95
6-7 7.70 10.95 9.35 7.25
7-8 8.00 11.25 9.65 7.55
8-9 8.30 11.55 9.95 7.85
9-10 8.60 11.85 10.25 8.15
10-11 8.80 12.15 10.45 8.35
11-12 9.00 12.45 10.65 8.55
12-13 9.20 12.75 10.85 8.75
13-14 9.40 13.05 11.05 8.95
14-15 9.60 13.35 11.25 9.15
15-16 9.80 13.65 11.45 9.35
16-17 10.00 13.95 11.65 9.55
17-18 10.20 14.25 11.85 9.75
18-19 10.40 14.55 12.05 9.95
19-20 10.60 14.85 12.25 10.15
20-21 10.80 15.15 12.45 10.35
21-22 11.00 15.45 12.65 10.55
22-23 11.20 15.75 12.85 10.75
23-24 11.40 16.05 13.05 10.95
24-25 11.60 16.35 13.25 11.15
25-26 11.80 16.65 13.45 11.35
26-27 12.00 16.95 13.65 11.55
27-28 12.20 17.25 13.85 11.75
28-29 12.40 17.55 14.05 11.95
29-30 12.60 17.85 14.25 12.15
30-31 12.80 18.15 14.45 12.35
31-32 13.00 18.45 14.65 12.55
32-33 13.20 18.75 14.85 12.75
33-34 13.40 19.05 15.05 12.95
34-35 13.60 19.35 15.25 13.15
35-36 13.80 19.65 15.45 13.35
36-37 14.00 19.95 15.65 13.55
37-38 14.20 20.25 15.85 13.75
38-39 14.40 20.55 16.05 13.95
39-40 14.60 20.85 16.25 14.15
40-41 14.80 21.15 16.45 14.35
41-42 15.00 21.45 16.65 14.55
42-43 15.20 21.75 16.85 14.75
43-44 15.40 22.05 17.05 14.95
44-45 15.60 22.35 17.25 15.15
45-46 15.80 22.65 17.45 15.35
46-47 16.00 22.95 17.65 15.55
47-48 16.20 23.25 17.85 15.75
48-49 16.40 23.55 18.05 15.95
49-50 16.60 23.85 18.25 16.15

Shpërndarja gjatë ditës, më se largu të nesërmen.
Për vlerë të deklaruar,sipas shkallës së vlerës u shtohen tarifat e shërbimit vlerë e deklaruar
Për shfrytëzimin e shërbimeve të veçanta,u shtohen tarifat e shërbimeve të veçanta
Për shfrytëzimin e shërbimeve plotësuese,u shtohen tarifat nga shërbime plotësuese
Për shfrytëzimin e shërbimeve tjera,u shtohen tarifat nga shërbimet tjera shih fq.9.

Dërgesat e postës së shpejtë EMS – Ndërkombëtar
DËRGESAT E POSTËS SE SHPEJTË (EMS) PËRMBAJTJA DOKUMENTE
Pesha 0.250 kg 0.5 kg 1kg 1.5 kg 2 kg
Zona I 26.00 29.00 35.00 40.00 50.00
Zona II 30.00 34.00 42.00 52.00 62.00
Zona III 34.00 40.00 48.00 58.00 68.00

Zona e largësive

Europa- këmbim direkt (mbyllur);
Europa – këmbim i hapur përmes Austrisë;
Shtetet tjera të botës – këmbim i hapur përmes Austrisë dhe i mbyllur (direkt) me shtetet:
Zvicër,Norvegji,Suedi,Finlandë dhe Irlandë
Kanada Amerika dhe Rusia

DËRGESAT E POSTËS SE SHPEJTË (EMS) PËRMBAJTJA MALLËRA
Pesha Zona I Zona II Zona III
Deri 1 kg 48.00 56.00 60.00
1-2 kg 60.00 70.00 75.00
2-3 kg 72.00 84.00 90.00
3-4 kg 84.00 98.00 105.00
4-5kg 96.00 112.00 120.00
5-6 kg 108.00 126.00 135.00
6-7 kg 120.00 140.00 150.00
7-8 kg 132.00 154.00 165.00
8-9 kg 144.00 168.00 180.00
9-10 kg 156.00 182.00 195.00
10-11 kg 168.00 196.00 210.00
11-12kg 180.00 210.00 225.00
12-13kg 192.00 224.00 240.00
13-14kg 204.00 238.00 255.00
14-15kg 216.00 252.00 270.00
15-16kg 228.00 266.00 285.00
16-17kg 240.00 280.00 300.00
17-18kg 252.00 294.00 315.00
18-19kg 264.00 308.00 330.00
19-20kg 276.00 322.00 345.00
Fotokopjimi i dokumenteve
Fotokopjimi i dokumenteve kolor Çmimi /€
Formati faqes A-4 0.35
Formati i faqes A-3 0.70
Fotokopjimi i dokumenteve bardh e zi Çmimi /€
Formati faqes A-4 0.10
Formati i faqes A-3 0.15
Shërbimet Faksimile
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një (1) faqe A/4 përmes faksit 1.00
Faksët që kanë për tu dorëzuar përmes shpërndarësve në adresë të marrësit,taksa fixe nuk aplikohet te përmbajtjet që dorëzohen në zyre postare. 1.20
Shfrytezimi i bartesit të veçantë XP,për çdo kilometër largësi nga zyra postare e fundit në rast se faksi nuk dorëzohet brenda 3 orë taksa i kthehet dërguesit 0.40
Dorëzimi i përmbajtjeve të arritura në sportelet e zyrave postare,taksa arkëtohet nga marrësi
Dorëzimi në zyrë postare i faxeve të arritur nga stacionet private për çdo faqe A/4 0.50
Shërbimet faksimile
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it Shtetet fqinje 1.40
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it Shtetet e Europës 2.00
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it SHBA E KANADA 2.80
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it Azi, Afrikë,Australi 3.00
Dorezimi i faxeve të arritur në adresë të marrësit- taksa arketohet nga marrësi
Faksët e arritur që kanë për tu dorëzu përmes shpërndarësve në adresë të marrësit, taks fixe :
Pavarësisht nga numri i faqeve A/4 (1.20 shpërndarja në adresë + 2 faqe A4 nga 0.40 € ) 2.00
Shfrytëzimi i bartësit të veçantë XP,për çdo kilometër largësi nga zyra postare e fundit 0.40
Në rast se faksi nuk dorëzohet brenda 3 ore taksa i kthehet dërguesit
Dorezimi i faxeve të arritur marrësit në zyrën postare – taksa arketohet nga marrësi
Faksët e arritur që kanë për tu dorëzu në zyra postare,marrja në dorëzim taks fixe 0.80
Taksa fikse + numri i faqeve të arritura A/4 *0.50 € (taksa fixe 0.80 € + numri i faqeve A/4 nga 0.50 €) 0.50