Nëse keni ndonjë problem lidhur me produktet dhe shërbimet tona, ju mund të na kontaktoni si vijon:

Në qendrat tona kontaktuese nëpër Kosovë, na shkruani në adresën:

 
Kujdesi ndaj Konsumatorit
 
Tel: +383 38 557 288  dhe

       +383 38 221 631
 
fax: + 383 38 223 021
 
Kontaktet mund të bëhen nga e hëna në të premten prej orës 8.00-12.00 dhe prej orës 13.00-16.00
 

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare / AP / UPU

 tel:    + 383 38 – 523 020

 fax:   + 383 38 – 557 021

Kabineti i Kryeshefit Ekzekutiv të Postës se Kosovës PK sh.a.

tel:     + 383 38 – 523 010

          + 383 38 – 523 607

fax:    + 383 38 – 557 021