Xhevdet Smakiqi, U.D. Kryeshef Ekzekutiv

Fakete Kadiu, U.D. Zv. Kryeshef Ekzekutiv

Fadil Brestovci, U.D. Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit

Mimoza Vila, U.D. Zyrtare e Auditimit të Brendshëm

Faton Ejupi, U.D. Këshilltar i Përgjithshem/Sekretar i Korporatës