Për ofertat e shërbimeve dhe produkteve të Postës së Kosovës na shkruani në:

shitja_pk@postakosoves.com

Për mundësi bashkëpunimi në marketing na shkruani në:

marketing@postakosoves.com