Titulli
Pasqyra e pozitës financiare 2023
Raportet Vjetore 14 маја, 2024
Raport vjetor 2023
Raportet Vjetore, Statusi dhe Rregulloret 8 маја, 2024
Raporti vjetor, 2022 -Matja e cilësisë së ofrimit të shërbimit unversal postar (SHUP) PK Sh.A.
Raportet Vjetore 6 септембра, 2023
Raport vjetor 2022
Raportet Vjetore 20 марта, 2024
Raporti vjetor -Matja e cilësisë së ofrimit të shërbimt universal postar PK Sh.A., 2021
Raportet Vjetore 14 септембра, 2022
Raport i ZKA – Auditimi për vitin 2021
Raportet Vjetore 7 јуна, 2022
Raport Vjetor 2021
Raportet Vjetore 22 марта, 2022
Raport Vjetor 2020
Raportet Vjetore 24 септембра, 2021
Raport Vjetor 2019
Raportet Vjetore 24 септембра, 2021
Raporti Vjetor 2018
Raportet Vjetore 21 јануара, 2020
Raporti Vjetor 2017
Raportet Vjetore 21 јануара, 2020
Raporti Vjetor 2016
Raportet Vjetore 21 јануара, 2020
Raporti Vjetor 2015
Raportet Vjetore 21 јануара, 2020
Raporti Vjetor 2014
Raportet Vjetore 21 јануара, 2020