Titulli
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje sa kancelarijski stolicama-Ritender 3
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka guma, zamena, montaža i balansiranje guma za zimsku sezonu
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka softvera, dizajn i štampanje bar kodova za potrebe KP AD-Retender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Nabavka softvera, dizajn i štampanje bar kodova za potrebe KP AD Celokupna nabavka (svi lotovi)
OBAVEŠTENJE O UGOVORU 
Nabavite server i ORACLE bazu podataka za potrebe implementacije SV -a Međunarodne pošte (uključujuc´i) ITMATT-Retender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Isporuka koverti različitih vrsta za potrebe Hibrid Posta.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i popravka motocikala Pošte Kosova RITENDER LOT 2 Servisiranje 13 ekoloških motocikala Panther, proizvođača BODO, tip TDR - 2231 sa kapacitetom od 1500V Lot 3 Servisiranje i popravka 10 motocikala proizvođača Honda 110 Kv
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje policama i podela prostora u zgradi Pošte u Lipljanu, otvaranje prozora na fasadi centralne zgrade i slikanje ZP 24.-Ritender2 Prvi deo „Odvajanje prostora u pošti u Lipljanu i snabdevanje polica za potrebe Arhiva“. Drugi deo Hitno slikanje Pošte Priština 24 . Trec´i deo „Otvaranje prozora na fasadi centralne zgrade i krečenje kancelarije u PCO
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Nabavite server i ORACLE bazu podataka za potrebe implementacije SV -a Međunarodne pošte (uključujuc´i) ITMATT.
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa papirom formata A4
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje policama za arhivu Pošte, podela prostora u zgradi Pošte u Lipljanu, otvaranje prozora na fasadi centralne zgrade i oslikavanje ZP 24
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a. LOT 1 Servis i popravak motocikala tipa Znen od 49kv proizvođača Znen.
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a. LOT 1 Servis i popravak motocikala tipa Znen od 49kv proizvođača Znen. LOT 2 Servis 13 ekološki prihvatljivih Panther motocikala, proizvođača BODO, Tip TDR – 2231 kapaciteta 1500 V Lot 3 Servis i popravka 10 motocikala proizvođača Honda 110 Kv
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje lepljive trake tipične sa natpisom “QTP Prishtinë Posta”-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje sa kancelarijski stolicama-Ritender 3
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Redovna tehnička kontrola, pretplata i tehničko održavanje fiskalne opreme na šalterima Pošta
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Nabavite lepljive trake tipične sa natpisom Pošta Kosova KTP Priština
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i održavanje vozila Pošte Kosova DD Lot1-Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Partner Peugeot Bipper i Kia Sportage Partija 2 - Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Boker i Ekpert
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavite lepljive trake tipične sa natpisom Pošta Kosova KTP Priština
OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA ili ISPRAVCI GREŠKE
Nabavka softvera, dizajn i štampanje bar kodova za potrebe KP AD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavite server i ORACLE bazu podataka za potrebe implementacije SV -a Međunarodne pošte (uključujuc´i) ITMATT.
OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA ili ISPRAVCI GREŠKE
Nabavka softvera, dizajn i štampanje bar kodova za potrebe KP AD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka softvera, dizajn i štampanje bar kodova za potrebe KP AD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje sa kancelarijski stolicama-Ritender 3
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje sa kancelarijski stolicama-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka ogrevnog drveta za sagorevanje, za zimsku sezonu 2021 2022
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha.-Retender 3
OBAVEŠTENJE O UGOVORU 
Snabdevanje policama za arhivu Pošte, podela prostora u zgradi Pošte u Lipljanu, otvaranje prozora na fasadi centralne zgrade i oslikavanje ZP 24
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Servisiranje sefova u svim regijama KP
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje sa kancelarijski stolicama-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Obezbeđivanje odgovornosti za motorna vozila za Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje tehničkim potrošnim materijalom i radnim alatima za 2021. godinu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje datumskim pečatima za potrebe pošta
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Nadgledanje, održavanje i servisiranje sistema kamera u poštama Pošta Kosova JSC-Ritender 3
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Ndarja e Hapesires za Objekt e Postes ne Lipjan i furnizimi me rafte za nevoja za Arkives
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha.-Retender 3
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje tehničkim potrošnim materijalom i radnim alatima za 2021. godinu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Servisiranje i isporuka materijala za KP Generator
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha.-Retender 3
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nadgledanje, održavanje i servisiranje sistema kamera u poštama Pošta Kosova JSC-Ritender 3
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje datumskim pečatima za potrebe pošta
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha.-Retender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Nadgledanje, održavanje i servisiranje sistema kamera u poštama Pošta Kosova JSC-Ritender 2
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servisiranje i isporuka materijala za KP Generator
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Obezbeđivanje odgovornosti za motorna vozila za Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha.-Retender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje sefova u svim regijama KP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Pai Za Print Službe za poštama do Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha-Retender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje datumskim pečatima za potrebe pošta
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje čitačem bar-kodova za poštu PK.sha.
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Nabavka dezinfekcijskih sredstava za zaštitu od virusa COVID 19
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Demontaža transporta i istovara butika pošte Uroševac u skladištu pošte Kosova Predviđena
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Tehnički pregled motornih vozila PK
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje i isporuka materijala za KP Generator
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Odvajanje kancelarijskih niša u Amfiteatru
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Nabavka dezinfekcijskih sredstava za zaštitu od virusa COVID 19
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Demontaža transporta i istovara butika pošte Uroševac u skladištu pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Tehnički pregled motornih vozila PK
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nadgledanje, održavanje i servisiranje sistema kamera u poštama Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Nadgledanje, održavanje i servisiranje sistema kamera u poštama Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisiranje, isporuka rezervnih delova i popravak klima uređaja i rashladnih uređaja za potrebe KP-2021
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Odvajanje kancelarijskih niša u Amfiteatru
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Demontaža transporta i istovara butika pošte Uroševac u skladištu Pošte Kosova
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Tehnička kontrola motornih vozila KP
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Štampanje i štampanje međunarodnih ponuda za internetsku isporuku
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka dezinfekcijskih sredstava za zaštitu od virusa COVID 19
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nadgledanje, održavanje i servisiranje sistema kamera u poštama Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pai Za Print Službe za poštama do Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Održavanje aplikativnog softvera. Automatski sistem pošte - SASP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Održavanje aplikativnog softvera. Automatski sistem pošte - SASP
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Održavanje aplikativnog softvera. Automatski sistem pošte - SASP
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Nabavka i ugradnja generatora i snabdevanje materijalom za servisiranje KP generatora. LOT 1 Snabdevanje i ugradnja generatora za potrebe KP LOT 2 Snabdevanje materijalom za servisiranje KP generatora
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Štampanje i štampanje međunarodnih ponuda za internetsku isporuku
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje higijenskim materijalom za potrebe Pošte Kosova Sh.a.
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Boxer HDI 2.2 feat 330L1H1 godina proizvodnje 2010 Peugeot Boxer 2.2 HDI 440L4H3 FGT godina proizvodnje 2010 Peugeot Expert 2.0 HDI kombi Toli godina proizvodnje u 2010. godini Ukupno 16 službenih automobila Peugeot Boxer i Expert.
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje invalidskim kolicima za kancelarije
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE

Pravni i finansijski saveti u vezi sa pravnim i finansijskim efektima sporazuma o saradnji broj 01 727 20 od 15.04.2020.

OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pružanje pružanja špediterskih usluga carinjenja poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za redovni i privremeni izvoz tokom 2021 2022 2023-RITENDER-3
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Pružanje pružanja špediterskih usluga carinjenja poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za redovni i privremeni izvoz tokom 2021 2022 2023-RITENDER 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pružanje pružanja špediterskih usluga carinjenja poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za redovni i privremeni izvoz tokom 2021 2022 2023-RITENDER 2
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pružanje pružanja špediterskih usluga carinjenja poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za redovni i privremeni izvoz tokom 2021 2022 2023-Ritendeer
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Nabavka, zamena, montaža i balansiranje guma za zimsku sezonu
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pravni i finansijski saveti u vezi sa pravnim i finansijskim efektima sporazuma o saradnji broj 01 727 20 od 15.04.2020.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje sa 8500 (osamsto petsto) višestrukih zaštitnih maski za osoblje KP JSC za zaštitu od virusa Covid 19.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pružanje pružanja špediterskih usluga carinjenja poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za redovni i privremeni izvoz tokom 2021 2022 2023.
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje čitačem bar-kodova za ZP i KTP od PK.Sh.A
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka, zamena i balansiranje zimskih sezonskih guma sledecih dimenzija
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a.-Ritender2 Lot 2 Servis 13 ekološki prihvatljivih Panther motocikala, proizvođača BODO, Tip TDR – 2231 kapaciteta 1500 V Lot 3 Servis i popravka 10 motocikala proizvođača Honda 110 Kv
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje čitačem bar-kodova za ZP i KTP od PK.Sh.A
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Higijensko održavanje prostora pošte Kosova Lot 1 Higijensko održavanje prostora u glavnom objektu KP - Priština i Poštanskom tranzitnom centru Lot 2 Higijensko održavanje prostorija u glavnoj pošti u Kosovu Polju u Fushe Kosove
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-Ritender2 Lot 2 Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje čitačem bar-kodova za ZP i KTP od PK.Sh.A
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Nabavka dezinfekcijskih sredstava za zaštitu od virusa COVID 19
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Servis i održavanje mašine za koverte “BOVE SISTEC VARIO 263-2- Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a-Ritender LOT 2 Servis 13 ekološki prihvatljivih Panther motocikala, proizvođača BODO, Tip TDR – 2231 kapaciteta 1500 V Lot 3 Servis i popravka 10 motocikala proizvođača Honda 110 Kv
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka ogrevnog drveta za sagorevanje, za zimsku sezonu 2020 2021-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje poštanskih ureda u regionima drva za sezonu 2020-2021. Sprovođenjem ovog ugovora, Pošti Kosova omoguceno je grejanje tokom zimske sezone.
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Peugeot Partner Peugeot Bipper i Kia Sportage Peugeot Servis i održavanje partnera
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Konsultantske usluge za pripremu finansijskih izveštaja i oporavak nalaza za 2018. godinu od strane NAO-a i kontrolu plac´anja poreza za 2019. godinu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje Microsoft licenciranih proizvoda za potrebe i poslovne potrebe Pošte Kosova-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Konsultantske usluge za pripremu finansijskih izveštaja i oporavak nalaza za 2018. godinu od strane NAO-a i kontrolu plac´anja poreza za 2019. godinu
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi