Titulli
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pružanje pružanja špediterskih usluga carinjenja poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za redovni i privremeni izvoz tokom 2021 2022 2023-Ritendeer
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Nabavka, zamena, montaža i balansiranje guma za zimsku sezonu
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pravni i finansijski saveti u vezi sa pravnim i finansijskim efektima sporazuma o saradnji broj 01 727 20 od 15.04.2020.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje sa 8500 (osamsto petsto) višestrukih zaštitnih maski za osoblje KP JSC za zaštitu od virusa Covid 19.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Pružanje pružanja špediterskih usluga carinjenja poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda za redovni i privremeni izvoz tokom 2021 2022 2023.
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje čitačem bar-kodova za ZP i KTP od PK.Sh.A
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka, zamena i balansiranje zimskih sezonskih guma sledecih dimenzija
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a.-Ritender2 Lot 2 Servis 13 ekološki prihvatljivih Panther motocikala, proizvođača BODO, Tip TDR – 2231 kapaciteta 1500 V Lot 3 Servis i popravka 10 motocikala proizvođača Honda 110 Kv
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje čitačem bar-kodova za ZP i KTP od PK.Sh.A
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Higijensko održavanje prostora pošte Kosova Lot 1 Higijensko održavanje prostora u glavnom objektu KP - Priština i Poštanskom tranzitnom centru Lot 2 Higijensko održavanje prostorija u glavnoj pošti u Kosovu Polju u Fushe Kosove
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-Ritender2 Lot 2 Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje čitačem bar-kodova za ZP i KTP od PK.Sh.A
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Nabavka dezinfekcijskih sredstava za zaštitu od virusa COVID 19
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Servis i održavanje mašine za koverte “BOVE SISTEC VARIO 263-2- Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a-Ritender LOT 2 Servis 13 ekološki prihvatljivih Panther motocikala, proizvođača BODO, Tip TDR – 2231 kapaciteta 1500 V Lot 3 Servis i popravka 10 motocikala proizvođača Honda 110 Kv
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Nabavka ogrevnog drveta za sagorevanje, za zimsku sezonu 2020 2021-Ritender
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a.
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Snabdevanje poštanskih ureda u regionima drva za sezonu 2020-2021. Sprovođenjem ovog ugovora, Pošti Kosova omoguceno je grejanje tokom zimske sezone.
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Servis i popravka motocikala Pošte Kosova sh.a
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Peugeot Partner Peugeot Bipper i Kia Sportage Peugeot Servis i održavanje partnera
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Konsultantske usluge za pripremu finansijskih izveštaja i oporavak nalaza za 2018. godinu od strane NAO-a i kontrolu plac´anja poreza za 2019. godinu
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Snabdevanje Microsoft licenciranih proizvoda za potrebe i poslovne potrebe Pošte Kosova-Ritender
OBAVEŠTENJE O UGOVORU
Konsultantske usluge za pripremu finansijskih izveštaja i oporavak nalaza za 2018. godinu od strane NAO-a i kontrolu plac´anja poreza za 2019. godinu
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Snabdevanje potrošnog materijala, A3 rolne papira za potrebe Post hibridi