Titulli
NJOFTIM PËR KONTRATË
Monitorimi i veturave të PK-së me GPS 29 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Këshillimi ligjor dhe financiar lidhur me efektet ligjore dhe financiare per marreveshjen e bashkepunimit NR 01 727 20 te dates 15.04.2020. 26 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me 8500(tetmijepesqind) maska mbrojtse shumë perdorimshe për staf të PK-së sha. për mbrojtje nga virusi Covid 19. 23 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021 2022 2023 20 Tetor, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizim me barcode reader për ZP dhe QTP të PK.Sh.A 12 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror 12 Tetor, 2020
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TËPROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-Ritender2 Lot 2 Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw 8 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me barcode reader për ZP dhe QTP të PK.Sh.A 30 Shtator, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave të Postes se Kosoves Lot 1 Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor të PK-së -Prishtinë dhe në Qendren Tranzite Postare Lot 2 Mirembajtja higjenike e hapësirave ne objektin kryesor te Postës ne Fushë Kosovë 17 Shtator, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-Ritender2 Lot 2 Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw 17 Shtator, 2020