Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha-Ritender 3 3 Gusht, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me rafte dhe ndarja e hapesires ne objektin e Postes ne Lipjan,hapja e nje dritareje ne fasaden e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24. Pjesa e pare:” Ndarja e Hapësirës në Objektin e Postës në Lipjan dhe furnizimi me rafte për nevoja të Arkivës-Ritender”.    Pjesa e dyte:” Ngjyrosja emergjente e Zyres Postare Prishtina 24-Ritender”.    Pjesa e trete:  “Hapja e nje dritareje ne fasaden e objektit qendror dhe ngjyrosja e zyres ne ZKP”. 3 Gusht, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Servisimi i kasafortave ne te gjitha regjionet e PK-së 30 Korrik, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me karrige lëvizëse për zyra-Ritender 27 Korrik, 2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Sigurimi i autopërgjegjësisë për mjetet motorike të Postës së Kosovës SH.A 23 Korrik, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material teknik shpenzues dhe mjete pune për vitin 2021 23 Korrik, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me vula datare per nevojat e zyrave postare 23 Korrik, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A-Ritender 3 23 Korrik, 2021
Njoftim për Anulim
Ndarja e Hapësirës në Objektin e Postës në Lipjan dhe furnizimi me rafte për nevoja të Arkivës 22 Korrik, 2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha-Ritender 3 22 Korrik, 2021