Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me Printer për shtypjen e ID Kartelave 7 Qershor, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Rregullimi i sistemit për furnizim me ujë për ZP Orllan, ZP Sllatinë, ZP Kërpimeh 5 Qershor, 2023
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoqikletave te Postes se Kosovës SH.a. Ritender LOT 1 Servisimi dhe riparimi i 14 motoqikletave te tipit Znen 49kw prodhuesi kinezdhe 3 motoqikletave Honda 49kw prodhues Japan,gjithsej 17 motoqikleta në regjion të Prishtinës LOT 2 Servisimi dhe riparimi i 12 motoqikletave te tipit Znen 49kw prodhuesi kinez dhe 1 motoqikletave Honda 49kw prodhues Japan,gjithsej 13 motoqikletë në regjion të Prizrenit. LOT 3 Servisimi dhe riparimi i 7 motoqikletave te tipit Znen 49kw prodhuesi kinez dhe 1 motoqikletave Honda 49kw prodhues Japan,gjithsej 8 motoqikletë në regjion të Mitrovicës. LOT 4 Servisimi dhe riparimi i 11 motoqikletave te tipit Znen 49kw prodhuesi kinez dhe 1 motoqikletave Honda 49kw prodhues Japan,gjithsej 12 motoqikletë në regjion të Pejës . LOT 5 Servisimi dhe riparimi i 5 motoqikletave te tipit Znen 49kw prodhuesi kinez dhe 1 motoqikletave Honda 49kw prodhues Japan,gjithsej 6 motoqikletë në regjion të Gjakovës. LOT 6 Servisimi dhe riparimi i 9 motoqikletave te tipit Znen 49kw prodhuesi kinez dhe 2 motoqikletave Honda 49kw prodhues Japan,gjithsej 11 motoqikletë në regjion të Gjilanit dhe Ferizajit 1 Qershor, 2023
CONTRACT SIGNING NOTICE
Supply of electric motorcycles LOT 1-Supply of electric motorcycles for hilly terrain. LOT 2- Supply of electric motorcycles for flat terrain 30 Maj, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me motoçikleta elektrike, LOT 1-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene kodrinore, LOT 2-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene të rrafshta 30 Maj, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me bateri për UPS për Server ROOM (AEG dhe Dell) 30 Maj, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me formular te ndryshëm, etiketa, zarfe te ndryshëm, ambalazh për koli, thasë dhe lidhëse të thasëve për nevojat e shërbimit te postës vendore dhe ndërkombëtare 25 Maj, 2023
CONTRACT SIGNING NOTICE
Supply of various equipment for Information Technology-IT 24 Maj, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me pajisje te ndryshme për Teknologjinë e Informacionit-TI 24 Maj, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizimi me material per riparimin e rrethojes dhe dyerve te objektit dhe depose qendrore ne Fushe Kosove 24 Maj, 2023