Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim,shtypje dhe dizajn te materialeve te ndryshme promovuese 17/04/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim, balancim dhe ruajtje te gomave-Ritender 16/04/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim dhe montim me pajisjeve te klimatizimit 12/04/2024
Njoftim për anulim
Angazhimi i konsulentit të jashtëm për mbështetjen e procesit të Ristrukturimit në NPQ,Posta e Kosovës sha 05/04/2024
Njoftim për anulim
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së  Kosovës SH.A. 04/04/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim,shtypje dhe dizajn te materialeve te ndryshme promovuese 03/04/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim, balancim dhe ruajtje te gomave-Ritender 03/04/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Evidentimi i vijueshmërisë së personeli (Control Accex) në pika ,software i menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe ndërlidhja me systemin e pagave 29/03/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Mirëmbajtja e shtypësit te Postes Hibride dhe blerjen (furnizimin ) me pjese këmbimi (rezervë) shpenzuese për shtypësin Xeikon 5000plus 28/03/2024
Njoftim për nënshkrim kontrate
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare 26/03/2024