Titulli
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a 5 Maj, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha - Ritender 5 Maj, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha 5 Maj, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me vula datare per nevojat e zyrave postare 28 Prill, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me barcode reader për zyra postare PK.sha”, 20 Prill, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me dezinfiktues për mbrojtje nga virusi COVID 19 20 Prill, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Demontimi transporti dhe shkarkimi i Butik Postës së Ferizaj-it në depon e Postës së Kosovës 20 Prill, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së 20 Prill, 2021
Njoftim për kontratë
Servisim dhe furnizim me material për Gjenerator të PK-së 20 Prill, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride 2 Prill, 2021