Titulli
Njoftim për Kontratë
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A-Ritender 18 Mars, 2021
Njoftim për anulim
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A 9 Mars, 2021
Njoftim për kontratë
Servisimi,furnizimim me pjesë rezervë dhe Riparimi i Klimave dhe Chillerave për nevoja të PK-së 26 Shkurt, 2021
Njoftim për kontratë
Ndarja e kthinave për zyra në Amfiteatër 19 Shkurt, 2021
Njoftim për Kontratë
Demontimi, transporti dhe shkarkimi i Butik Postes së Ferizaj-it në depon e Postes së Kosovës 16 Shkurt, 2021
Njoftim për kontratë
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së   11 Shkurt, 2021
Njoftim për dhënje të kontratës
Shtypje dhe printim i ofertes se dergesave online nderkombëtare 4 Shkurt, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me dezinfiktues për mbrojtje nga virusi COVID 19 4 Shkurt, 2021
Njoftim për kontratë
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A 4 Shkurt, 2021
Njoftim për kontratë
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a. 21 Janar, 2021