Titulli
Njoftim për anulim
Mirembajtja e Motocikletave Segway E110S dhe E125S 09/07/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
“Rregullimi i veturës se aksidentuar" 09/07/2024
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së  Kosovës SH.A.Ritender 25/06/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Dezinfektimi,Dezinsektimi dhe Deratizimi I hapesirave te objektit qendrore te Postes dhe Qendres Tranzite Postare 25/06/2024
Njoftim për kontratë
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së  Kosovës SH.A.Ritender 21/06/2024
Njoftim për kontratë
Renovimi i zyreve postare-Ritender 21/06/2024
Njoftim për anulim
Renovimi i zyreve postare Lot 1 Adaptimi i hapsirës për ZP te Toskana në Shesh-Prishtinë Lot 2 Zgjerimi i Sallës së postierve në ZP prishtina 6 dhe adaptimi i hapsirës në ZP Prishtina 2 20/06/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Renovimi i zyreve postare Lot 2: Zgjerimi i Sallës së postierve në ZP prishtina 6 dhe adaptimi i hapsirës në ZP Prishtina 2 20/06/2024
Njoftim për kontratë
Angazhimi i konsulentit të jashtëm për mbështetjen e procesit të Ristrukturimit në NPQ,Posta e Kosovës sh.a- Ritender 20/06/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm,3+3mm me folie,5+5mm me folie dhe Plexiglass-it 5mm 19/06/2024