Titulli
Njoftim për anulim
Furnizim me çanta për Postier 20 Mars, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Mirëmbajtja higjenike e hapësirave në objektin kryesor të Postës ne Fushë Kosovë 20 Mars, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft-it për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës 17 Mars, 2023
Njoftim per anulim
Servisimi dhe riparimi i motoqikletave te Postes se Kosoves SH.a  LOT 1  Servisimi dhe riparimi i 65 motoqikletave te tipit Znen 49kw nga prodhuesi kinez  LOT 2  Servisimi dhe riparimi i 10 motoqikletave nga prodhuesi Honda 110Kw me nr prokurimi:PK-22-733-221 dhe numër te brendshëm:PK-22-14-221 8 Mars, 2023
Njoftim për kontratë
“Furnizim me Faha postar për sektoret  operativ te Departamentit te QTP-së-Ritender” 8 Mars, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim dhe balancim te gomave” 8 Mars, 2023
Njoftim per anulim
Furnizim me Faha postar për sektorët  operativ te Departamentit te QTP-së 7 Mars, 2023
Njoftim për kontratë
“Furnizim me material teknik shpenzues dhe mjete pune për vitin 2023 1 Mars, 2023
Contract Notice
Supply of various equipment for Information Technology-IT
28 Shkurt, 2023
Njoftim per kontrate
Furnizim me paisje te ndryshme per Teknologjine e Informacionit-TI 28 Shkurt, 2023