Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim,shtypje dhe dizajn te materialeve te ndryshme promovuese 03/04/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim, balancim dhe ruajtje te gomave-Ritender 03/04/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Evidentimi i vijueshmërisë së personeli (Control Accex) në pika ,software i menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe ndërlidhja me systemin e pagave 29/03/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Mirëmbajtja e shtypësit te Postes Hibride dhe blerjen (furnizimin ) me pjese këmbimi (rezervë) shpenzuese për shtypësin Xeikon 5000plus 28/03/2024
Njoftim për nënshkrim kontrate
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare 26/03/2024
Njoftim për kontratë
Servisimi, furnizimi me pjesë reserve dhe mirembajtja e klimave 26/03/2024

Lista me 10 furnizuesit më të mëdhenjë për nga vlera për vitin 2023 21/03/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare 13/03/2024
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Utovar, transport, istovar i raspakivanje inventara iz ZP Lipljan u ZP Besiane kao i preseljenje osoblja KTP-a i Kosovo Polje 13/03/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe palimi i inventarit nga ZP Lipjan në ZP Besiane si dhe zhvendosja e stafit të QTP dhe Fushë Kosovë 13/03/2024