Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me material reprezentativ  2022 4 Nëntor, 2021
Formulari standard për korigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara
“ Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves”-RITENDER-2 Lot 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw 4 Nëntor, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie për sezonin dimeror 2021-2022 4 Nëntor, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me letër A4 29 Tetor, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit 28 Tetor, 2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie,për sezonin dimeror 2021-2022 22 Tetor, 2021
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves- Ritender 2” LOT 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw” 22 Tetor, 2021
CONTRACT NOTICE
Supply of petroleum and gasoline fuels for motor vehicles, heating and KP generator JSC 22 Tetor, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me derivate të naftës dhe benzinës për  mjetet motorike, ngrohje dhe gjenerator të PK-së SH.A. 22 Tetor, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me rafte dhe ndarja e hapesires ne objektin e Postës në Lipjan,hapja e një dritareje në  fasaden e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24.-Ritender2 Pjesa e pare: ”Ndarja e Hapësirës në Objektin e Postës në Lipjan dhe furnizimi me rafte për nevoja të Arkivës”. Pjesa e dyte: “Ngjyrosja emergjente e Zyrës Postare Prishtina 24”. Pjesa e trete: “Hapja e një dritareje në fasadën e objektit qendror dhe ngjyrosja e zyrës në ZKP 20 Tetor, 2021