Titulli
Njoftim për anulim
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosovës Sh.A”-Ritender 2 Gusht, 2022
Njoftim për anulim
Furnizim me dru zjarri për djegie, për sezonin dimëror 2022-2023 2 Gusht, 2022
Noftim për kontratë
Furnizim dhe montim i pajisjeve te klimatizimit 28 Korrik, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja te Postes se Kosovës Sh.a 27 Korrik, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Mirëmbajtja higjienike ne Posten Kryesore dhe ne Qendrën Tranzite Postar (QTP) 26 Korrik, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me karrige ulëse lëvizëse për zyra 26 Korrik, 2022
Njoftim pë dhënie të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja te Postes se Kosovës Sh.a 25 Korrik, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me karrige ulëse lëvizëse për zyra 21 Korrik, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Alokimi i arkës regjionale të Prishtinës në ZP Prishtina 9 21 Korrik, 2022
CONTRACT AWARD NOTICE
Servicing and maintenance of the envelope machine Bowe system Vario model BOWE SYSTEC VARIO 263 2. 19 Korrik, 2022