Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me goma, ndërrim, montim dhe balancim të gomave të sezonit dimëror 20 Tetor, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postës së Kosovës Sh.a 20 Tetor, 2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me trake ngjitëse të tipizuar me mbishkrimin “QTP Prishtinë Posta”-Ritender” 19 Tetor, 2021
Njoftim për anulim
“Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-RITENDER Lot 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw” 19 Tetor, 2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postës së Kosovës Sh.a 8 Tetor, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me karrige lëvizëse për zyra-Ritender 3 5 Tetor, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me goma, ndërrim, montim dhe balancim të gomave të sezonit dimëror 30 Shtator, 2021
CONTRACT NOTICE
Supply with software, design and printing of barcodes for the needs of KP JSC-Retender 30 Shtator, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizimi me software, hardware dhe shtypës të barcodeve për nevoja të PK-së Sh.A-Ritender 30 Shtator, 2021
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY
Supply with software, design and printing of barcodes for the needs of KP JSC All lots 29 Shtator, 2021