Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare 28 Korrik, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me makina për vulosje dhe numërim të letërpostes-Ritender 25 Korrik, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Brendimi i Smart dhe Posta Mobile 20 Korrik, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizimi me aparata për numërim dhe detektim të parave 20 Korrik, 2023
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Furnizim me kositese bari 19 Korrik, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me makina për vulosje dhe numërim të letërpostes-Ritender 17 Korrik, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me kositese bari 14 Korrik, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me makina për vulosje dhe numërim të letërpostes 14 Korrik, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me makina për vulosje dhe numërim të letërpostes 7 Korrik, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim dhe montim me pajisjeve te klimatizimit 6 Korrik, 2023