Titulli
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Furnizim me formular te ndryshëm, etiketa, zarfe te ndryshëm, ambalazh për koli, thasë dhe lidhëse të thasëve për nevojat e shërbimit te postes vendore dhe ndërkombëtare 12 Prill, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me kravata dhe shalla për sportelist me logo të PK-së 7 Prill, 2023
Njoftim për kontratë
Konsulencë ligjore për nevoja te Postës së Kosovës Sh.A. 7 Prill, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postës së Kosovës Sh.A. 6 Prill, 2023
NOTICE FOR ADDITIONAL INFORMATION or CORRIGENDUM
Supply of various equipment for Information Technology-IT 6 Prill, 2023
Formulari përmirësime
Furnizim me pajisje te ndryshme për Teknologjinë e Informacionit-TI 6 Prill, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm dhe xhamave të arnuar-Ritender 4 Prill, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me formular te ndryshëm, etiketa, zarfe te ndryshëm, ambalazh për koli, thasë dhe lidhëse të thasëve për nevojat e shërbimit te postes vendore dhe ndërkombëtare 4 Prill, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim dhe balancim te gomave 4 Prill, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me ulëse lëvizëse dhe statike 31 Mars, 2023