Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare 13/03/2024
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA
Utovar, transport, istovar i raspakivanje inventara iz ZP Lipljan u ZP Besiane kao i preseljenje osoblja KTP-a i Kosovo Polje 13/03/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe palimi i inventarit nga ZP Lipjan në ZP Besiane si dhe zhvendosja e stafit të QTP dhe Fushë Kosovë 13/03/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Raport – Matja e kënaqshmërisë së konsumatorëve të PK.SH.A. për vitin 2023 12/03/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Monitorimi i veturave me GPS Ritender 2 12/03/2024
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A. 11/03/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe palimi i inventarit nga ZP Lipjan në ZP Besiane si dhe zhvendosja e stafit të QTP dhe Fushë Kosovë 11/03/2024
Njoftim për kontratë
Furnizim, ndërrim, montim, balancim dhe ruajtje te gomave-Ritender 06/03/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Servisimi dhe riparimi i automjeteve Peugeot Partner, Bipper, Caddy dhe KIA Sportage 05/03/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Raport – Matja e kënaqshmërisë së konsumatorëve të PK.SH.A. për vitin 2023 05/03/2024