Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me dy rollapa dhe foltore 30 Mars, 2023
CONTRACT SIGNING NOTICE
Supplying licensed Microsoft products for the requirements and business needs of the Post of Kosovo 28 Mars, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft-it për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës 28 Mars, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm dhe xhamave të arnuar-Ritender 24 Mars, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me Faha postar për sektorët operativ te Departamentit te QTP-së-Ritender 1 24 Mars, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me Faha postar për sektorët  operativ te Departamentit te QTP-së 23 Mars, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me çanta për Postier-Ritender 23 Mars, 2023
NOTICE FOR ADDITIONAL INFORMATION or CORRIGENDUM
Supply of electric motorcycles LOT 1-Supply of electric motorcycles for hilly terrain. LOT 2-Supply of electric motorcycles for flat terrain 20 Mars, 2023
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Furnizim me motoçikleta elektrike,LOT 1-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene kodrinore, LOT 2-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene të rrafshta 20 Mars, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me çanta për Postier 20 Mars, 2023