Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Monitorimi i veturave me GPS Ritender 2 05/03/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre per nevoja te Postes se Kosoves Sh.a 04/03/2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre per nevoja te Postes se Kosoves Sh.a 16/02/2024
Njoftim për kontratë
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së  Kosovës SH.A. 16/02/2024
Njoftim për kontratë
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare 14/02/2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizimi me material të nevojshëm për kyçjen e ZP. Prishtina 22 në rrjetin e Termokos-it 12/02/2024
Njoftim për anulim
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave për nevoja të PK-së 09/02/2024
Njoftim për kontratë
Ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe palimi i inventarit nga ZP Lipjan në ZP Besiane si dhe zhvendosja e stafit të QTP dhe Fushë Kosovë 09/02/2024
Njoftim për kontratë
Furnizim,shtypje dhe dizajn te materialeve te ndryshme promovuese 09/02/2024
Njoftim për anulim
Ngarkimi – transporti – shkarkimi dhe palimi i dokumentacionit dhe materialeve tjera nga objekti i ZP. Lipjan në objektin e ZP. Besianë 06/02/2024