Titulli
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me karrige lëvizëse për zyra-Ritender 3 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 5, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me goma, ndërrim, montim dhe balancim të gomave të sezonit dimëror Njoftim për kontratë, Prokurimi September 30, 2021
CONTRACT NOTICE
Supply with software, design and printing of barcodes for the needs of KP JSC-Retender Njoftim për kontratë, Prokurimi September 30, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizimi me software, hardware dhe shtypës të barcodeve për nevoja të PK-së Sh.A-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi September 30, 2021
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY
Supply with software, design and printing of barcodes for the needs of KP JSC All lots Njoftim për anulim, Prokurimi September 29, 2021
Njoftim për anulim
Furnizimi me software, hardware  dhe shtypës të barcodeve për nevoja të PK-së Sh.A; LOT 1-Furnizim me software dhe hardware për nevoja të PK-së:LOT 2-Shtypes termik i barcodeve dhe etiketa vetëngjitese Njoftim për anulim, Prokurimi September 29, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizimi me server dhe ORACLE database për nevojat e implementimit të SW të Postës nderkombëtare (përfshirë) ITMATT.-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi September 28, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me pliko (zarfa) të llojeve të ndryshme për nevojat e Postës hibride Njoftim për kontratë, Prokurimi September 28, 2021
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës LOT 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw”   Njoftim për kontratë, Prokurimi September 24, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me rafte për arkiven e Postës,ndarja e hapesirës në objektin e Postës në Lipjan,hapja e një dritare në fasaden e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi September 24, 2021