Titulli
Njoftim për anulim
Angazhimi i konsulentit të jashtëm për mbështetjen e procesit të Ristrukturimit në NPQ,Posta e Kosovës sha Njoftim për anulim, Prokurimi April 5, 2024
Njoftim për anulim
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së  Kosovës SH.A. Njoftim për anulim, Prokurimi April 4, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim,shtypje dhe dizajn te materialeve te ndryshme promovuese Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi April 3, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim, balancim dhe ruajtje te gomave-Ritender Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi April 3, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Evidentimi i vijueshmërisë së personeli (Control Accex) në pika ,software i menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe ndërlidhja me systemin e pagave Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi March 29, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Mirëmbajtja e shtypësit te Postes Hibride dhe blerjen (furnizimin ) me pjese këmbimi (rezervë) shpenzuese për shtypësin Xeikon 5000plus Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi March 28, 2024
Njoftim për nënshkrim kontrate
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi March 26, 2024
Njoftim për kontratë
Servisimi, furnizimi me pjesë reserve dhe mirembajtja e klimave Njoftim për kontratë, Prokurimi March 26, 2024

Lista me 10 furnizuesit më të mëdhenjë për nga vlera për vitin 2023 Prokurimi March 21, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me vula datare për nevojat e zyrave postare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi March 13, 2024