Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me ulëse lëvizëse dhe statike Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi March 31, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me dy rollapa dhe foltore Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi March 30, 2023
CONTRACT SIGNING NOTICE
Supplying licensed Microsoft products for the requirements and business needs of the Post of Kosovo Prokurimi March 28, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft-it për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi March 28, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm dhe xhamave të arnuar-Ritender Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi March 24, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me Faha postar për sektorët operativ te Departamentit te QTP-së-Ritender 1 Njoftim për kontratë, Prokurimi March 24, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me Faha postar për sektorët  operativ te Departamentit te QTP-së Njoftim për anulim, Prokurimi March 23, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me çanta për Postier-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi March 23, 2023
NOTICE FOR ADDITIONAL INFORMATION or CORRIGENDUM
Supply of electric motorcycles LOT 1-Supply of electric motorcycles for hilly terrain. LOT 2-Supply of electric motorcycles for flat terrain Prokurimi March 20, 2023
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Furnizim me motoçikleta elektrike,LOT 1-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene kodrinore, LOT 2-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene të rrafshta Prokurimi March 20, 2023