Titulli
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER 2 Prokurimi November 27, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-Ritender Prokurimi November 5, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror Prokurimi November 5, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Monitorimi i veturave të PK-së me GPS Prokurimi October 29, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Këshillimi ligjor dhe financiar lidhur me efektet ligjore dhe financiare per marreveshjen e bashkepunimit NR 01 727 20 te dates 15.04.2020. Prokurimi October 26, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me 8500(tetmijepesqind) maska mbrojtse shumë perdorimshe për staf të PK-së sha. për mbrojtje nga virusi Covid 19. Prokurimi October 23, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021 2022 2023 Prokurimi October 20, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizim me barcode reader për ZP dhe QTP të PK.Sh.A Prokurimi October 12, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror Prokurimi October 12, 2020
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TËPROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-Ritender2 Lot 2 Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw Prokurimi October 8, 2020