Titulli
Njoftim për kontratë
Furnizimi me paisje të ndryshme për rrjetin ekzistues të Postës së Kosovës sh.a-Ritender 1 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 25, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me pajisje të punës për teknik të mirëmbajtjes Njoftim për kontratë, Prokurimi November 24, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me uniforma dhe çanta për postier-Ritender 2;LOT 1- Furnizim me uniforma per postier dhe LOT 2- Furnizim me çanta për postier Njoftim për kontratë, Prokurimi November 24, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me material reprezentative 2022,2023 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 24, 2022
Njoftim për kontratë
Kontrrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së Njoftim për kontratë, Prokurimi November 22, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me Vula të Ditës së Parë pë emisione të pullave postare nga programe vjetore të viteve 2023,2024 dhe 2025 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 21, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Renovimi i çative në objektet e Postës së Kosovës SH.A Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 17, 2022
Njoftim për kontratë
Auditimi i pavarur mbi llogaritjen e kostos dhe humbjeve të shkaktuara të ofrimit të shërbimeve universale postare-SHUP për vitin 2020 dhe vitin 2021 në një raport të vetëm dhe një raport për vitin 2022 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 17, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me dru zjarri per djegie,per sezonin dimeror 2022-2023-Ritender 1 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 17, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim, shtypje dhe montimi i dy banerave (reklamave) te Posta Qendrore Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 17, 2022