Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha-Ritender 3 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi August 3, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me rafte dhe ndarja e hapesires ne objektin e Postes ne Lipjan,hapja e nje dritareje ne fasaden e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24. Pjesa e pare:” Ndarja e Hapësirës në Objektin e Postës në Lipjan dhe furnizimi me rafte për nevoja të Arkivës-Ritender”.    Pjesa e dyte:” Ngjyrosja emergjente e Zyres Postare Prishtina 24-Ritender”.    Pjesa e trete:  “Hapja e nje dritareje ne fasaden e objektit qendror dhe ngjyrosja e zyres ne ZKP”. Njoftim për kontratë, Prokurimi August 3, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Servisimi i kasafortave ne te gjitha regjionet e PK-së Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 30, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me karrige lëvizëse për zyra-Ritender Njoftim për anulim, Prokurimi July 27, 2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Sigurimi i autopërgjegjësisë për mjetet motorike të Postës së Kosovës SH.A Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 23, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material teknik shpenzues dhe mjete pune për vitin 2021 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 23, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me vula datare per nevojat e zyrave postare Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 23, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A-Ritender 3 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 23, 2021
Njoftim për Anulim
Ndarja e Hapësirës në Objektin e Postës në Lipjan dhe furnizimi me rafte për nevoja të Arkivës Njoftim për anulim, Prokurimi July 22, 2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha-Ritender 3 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 22, 2021