Titulli
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi May 5, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha - Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi May 5, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha Njoftim për anulim, Prokurimi May 5, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me vula datare per nevojat e zyrave postare Njoftim për kontratë, Prokurimi April 28, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me barcode reader për zyra postare PK.sha”, Njoftim për kontratë, Prokurimi April 20, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me dezinfiktues për mbrojtje nga virusi COVID 19 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi April 20, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Demontimi transporti dhe shkarkimi i Butik Postës së Ferizaj-it në depon e Postës së Kosovës Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi April 20, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi April 20, 2021
Njoftim për kontratë
Servisim dhe furnizim me material për Gjenerator të PK-së Njoftim për kontratë, Prokurimi April 20, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi April 2, 2021