Titulli
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Pjesë (lot) LOT 2 dhe LOT 3 jane anulau per shkak se nuk ka pasur oferta per keto 2 LLote Njoftim për anulim, Prokurimi August 3, 2020
Njoftim për anulim
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a. vetak-19-6723 2-3-6 dhe numër te brendshëm: PK-19-033-236 Njoftim për anulim, Prokurimi October 28, 2019