Titulli
Njoftim për anulim
Furnizimi dhe montimi i dyshemesë teknike dhe sanimi i kulmit në objektin e Postës në Peja 1 Njoftim për anulim, Prokurimi November 19, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit- Ritender Njoftim për anulim, Prokurimi November 16, 2021
Njoftim për anulim
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-RITENDER-2 Lot 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw Njoftim për anulim, Prokurimi November 16, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit Njoftim për anulim, Prokurimi November 5, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me rafte dhe ndarja e hapesires ne objektin e Postës në Lipjan,hapja e një dritareje në  fasaden e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24.-Ritender2 Pjesa e pare: ”Ndarja e Hapësirës në Objektin e Postës në Lipjan dhe furnizimi me rafte për nevoja të Arkivës”. Pjesa e dyte: “Ngjyrosja emergjente e Zyrës Postare Prishtina 24”. Pjesa e trete: “Hapja e një dritareje në fasadën e objektit qendror dhe ngjyrosja e zyrës në ZKP Njoftim për anulim, Prokurimi October 20, 2021
Njoftim për anulim
“Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-RITENDER Lot 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw” Njoftim për anulim, Prokurimi October 19, 2021
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY
Supply with software, design and printing of barcodes for the needs of KP JSC All lots Njoftim për anulim, Prokurimi September 29, 2021
Njoftim për anulim
Furnizimi me software, hardware  dhe shtypës të barcodeve për nevoja të PK-së Sh.A; LOT 1-Furnizim me software dhe hardware për nevoja të PK-së:LOT 2-Shtypes termik i barcodeve dhe etiketa vetëngjitese Njoftim për anulim, Prokurimi September 29, 2021
Njoftim për anulim
Furnizimi me server dhe ORACLE database për nevojat e implementimit të SW të Postës nderkombëtare (përfshirë) ITMATT Njoftim për anulim, Prokurimi September 24, 2021
Njoftim për anulim
Furnizim me rafte për arkivën e Postës, ndarja e hapesirës në objektin e Postës në Lipjan, hapja e një dritareje në fasaden e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24 Njoftim për anulim, Prokurimi September 22, 2021