Titulli
Njoftim per anulim
Servisimi dhe riparimi i automjeteve Peugeot Partner, Bipper dhe KIA Njoftim për anulim, Prokurimi November 30, 2023
Njoftim për anulim
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.-RITENDER Njoftim për anulim, Prokurimi November 22, 2023
Njoftim për anulim
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert, Peugeot Boxer dhe Passat 3C Njoftim për anulim, Prokurimi October 20, 2023
Njoftim për anulim
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a. Njoftim për anulim, Prokurimi October 18, 2023
Njoftim për anulim
Sigurimi i ofrimit të  shërbimeve të shpedicionit  zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2024-2025-2026 Njoftim për anulim, Prokurimi October 16, 2023
Njoftim për anulim
Angazhimi i konsulentit të jashtëm për mbështetjen e procesit të Ristrukturimit në NPQ,Posta e Kosovës sha Njoftim për anulim, Prokurimi October 10, 2023
Njoftim për anulim
Hostimi i e-mailave për 200 e më shumë shfrytëzues të Postës së Kosovës Njoftim për anulim, Prokurimi September 28, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me korniza për pulla postare-Ritender2 Njoftim për anulim, Prokurimi September 8, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me korniza për pulla postare Njoftim për anulim, Prokurimi August 21, 2023
Njoftim për anulim
Furnizim me makina për vulosje dhe numërim të letërpostes-Ritender Njoftim për anulim, Prokurimi July 25, 2023