Titulli
CONTRACT SIGNING NOTICE
Supply of oil derivatives and gasoline for the needs of KP JSC Prokurimi December 5, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me derivate te naftës dhe benzinës per nevoja te PK-se SH.A Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi December 5, 2023
NOTICE FOR ADDITIONAL INFORMATION or CORRIGENDUM
Pay Per Print service for post offices and administrative offices of the Post of Kosovo sh.a.-Ritender-1 Prokurimi December 1, 2023
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.-RITENDER-1 Prokurimi December 1, 2023
Njoftim per anulim
Servisimi dhe riparimi i automjeteve Peugeot Partner, Bipper dhe KIA Njoftim për anulim, Prokurimi November 30, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Larja e automjeteve zyrtare të Posës së Kosovës sh.a Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 30, 2023
Njoftim për kontratë
Monitorimi i veturave me GPS Njoftim për kontratë, Prokurimi November 27, 2023
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY
Pay Per Print service for post offices and administrative offices of the Post of Kosovo sh.a.- RITENDER Prokurimi November 22, 2023
Njoftim për anulim
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.-RITENDER Njoftim për anulim, Prokurimi November 22, 2023
CONTRACT NOTICE
Pay Per Print service for post offices and administrative offices of the Post of Kosovo sh.a.- Ritender-1 Prokurimi November 22, 2023