Titulli
Njoftim për anulim
Mirembajtja e Motocikletave Segway E110S dhe E125S Njoftim për anulim, Prokurimi July 9, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
“Rregullimi i veturës se aksidentuar" Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 9, 2024
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së  Kosovës SH.A.Ritender Prokurimi June 25, 2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Dezinfektimi,Dezinsektimi dhe Deratizimi I hapesirave te objektit qendrore te Postes dhe Qendres Tranzite Postare Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 25, 2024
Njoftim për kontratë
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së  Kosovës SH.A.Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi June 21, 2024
Njoftim për kontratë
Renovimi i zyreve postare-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi June 21, 2024
Njoftim për anulim
Renovimi i zyreve postare Lot 1 Adaptimi i hapsirës për ZP te Toskana në Shesh-Prishtinë Lot 2 Zgjerimi i Sallës së postierve në ZP prishtina 6 dhe adaptimi i hapsirës në ZP Prishtina 2 Njoftim për anulim, Prokurimi June 20, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Renovimi i zyreve postare Lot 2: Zgjerimi i Sallës së postierve në ZP prishtina 6 dhe adaptimi i hapsirës në ZP Prishtina 2 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 20, 2024
Njoftim për kontratë
Angazhimi i konsulentit të jashtëm për mbështetjen e procesit të Ristrukturimit në NPQ,Posta e Kosovës sh.a- Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi June 20, 2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm,3+3mm me folie,5+5mm me folie dhe Plexiglass-it 5mm Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 19, 2024