Titulli
Njoftim për kontratë
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror” me numër të Prokurimit: vetak 19-8811-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-044-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për kontratë
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a.-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-8783-2-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-033-236 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njofitim për dhënje të kontratës
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-7568-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-034-136 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer..me numer prokurimi: vetak-19-7719-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-039-221 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Nioftim për kontratë
Furnizim me zarfa te llojeve te ndryshme per nevojat e Postes hibride me numer prokurimi: vetak-19-8617-1-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-043-121 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim pë kontratë
Furnizim me Vula të ditës së parë per emisionet e viteve 2020-2021-2022. me numer prokurimi: vetak-19-8472-1-3-6 dhe numër te brendshëm: PK-19-042-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a.”me numer prokurimi: vetak-19-6082-225 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Sherbim për mirëmbajtje të disa pajisjeve të produkteve të CISCO dhe furnizim me pajisje të IT-së”.me numer prokurimi: vetak-19-6062-221 dhe numër te brendshëm: PK-19-030-221 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për dhënje të kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a. numer prokurimi: vetak-19-6082-2-2-5 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 28, 2019
Njoftim për dhënje të kontratës
Sherbim për mirëmbajtje të disa pajisjeve të produkteve të CISCO dhe furnizim me pajisje të IT-sëme numer prokurimi: vetak-19-6062-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-030-221 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 28, 2019