Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Mirëmbajtja higjienike ne Posten Kryesore dhe ne Qendrën Tranzite Postar (QTP) Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 26, 2022
Njoftim pë dhënie të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja te Postes se Kosovës Sh.a Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 25, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me karrige ulëse lëvizëse për zyra Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 21, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Alokimi i arkës regjionale të Prishtinës në ZP Prishtina 9 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 21, 2022
CONTRACT AWARD NOTICE
Servicing and maintenance of the envelope machine Bowe system Vario model BOWE SYSTEC VARIO 263 2. Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 19, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Servisimi dhe mirëmbajtja e makinës së zarfimit:‘’Bowe Systec Vario’’modeli BOWE SYSTEC VARIO 263 / 2” Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 19, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me karrige ulese levizese për zyra” Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi July 13, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Adaptimi i hapsirës ekzistuese për ZP në QRA-Drenas-RITENDER Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 26, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me trake ngjitëse të tipizuar me mbishkrimin Posta e Kosovës QTP Prishtinë-Ritender” Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 21, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Ndërrimi i memorieve fiskale të Pajisjeve Fiskale Elektronike Fiskale (PEF) Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 16, 2022