Titulli
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Brendimi i zyrave postare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 20, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 16, 2023
Njoftim për dhënie kontrate
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi, mirëmbajtja, ndrrimi i memorjeve fiskale e PEF Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 14, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie për zyra postare në sezonin dimëror 2023-2024 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 9, 2023
Njoftim për dhënien e kontratës
Sigurimi i ofrimit të  shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2024-2025-2026-Ritender Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 7, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me kositese bari- Ritender Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 3, 2023
Njoftim për dhënie të kontrates
Renovimi i zyrave postare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 27, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me derivate te naftës dhe benzinës per nevoja te PK-se SH.A Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 24, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim, balancim dhe ruajtje te gomave Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 13, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Ngjyrosja dhe rregullimi i zyrave postare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 13, 2023