Title
Raporti vjetor, 2022 -Matja e cilësisë së ofrimit të shërbimit unversal postar (SHUP) PK Sh.A.
Raportet Vjetore September 6, 2023
Raport vjetor 2022
Raportet Vjetore March 20, 2024
Raporti vjetor -Matja e cilësisë së ofrimit të shërbimt universal postar PK Sh.A., 2021
Raportet Vjetore September 14, 2022
Raport i ZKA – Auditimi për vitin 2021
Raportet Vjetore June 7, 2022
Raport Vjetor 2021
Raportet Vjetore March 22, 2022
Raport Vjetor 2020
Raportet Vjetore September 24, 2021
Raport Vjetor 2019
Raportet Vjetore September 24, 2021
Raporti Vjetor 2018
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2017
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2016
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2015
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2014
Raportet Vjetore January 21, 2020