Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me trake ngjitëse të tipizuar me mbishkrimin “QTP Prishtinë Posta”-Ritender Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 18, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi(DDD) i Zyrave Postare Prishtina 1; Prishtina 6 dhe Prishtina 22, si dhe pastrimi gjeneral i këtyre Zyrave Postare-Ritender 2 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 11, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me goma, ndërrim, montim dhe balancim të gomave të sezonit dimëror Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 5, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me material reprezentativ  2022 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 4, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie për sezonin dimeror 2021-2022 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 4, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me letër A4 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 29, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postës së Kosovës Sh.a Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 20, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me karrige lëvizëse për zyra-Ritender 3 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 5, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha-Ritender 3 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi August 3, 2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Servisimi i kasafortave ne te gjitha regjionet e PK-së Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 30, 2021