Titulli
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Servisimi dhe mirëmbajtja e makinës së zarfimit: ‘’Bowe Systec Vario’’modeli BOWE SYSTEC VARIO 263 / 2 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi August 10, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Alokimi i arkës regjionale të Prishtinës në ZP Prishtina 9 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi August 5, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja te Postes se Kosovës Sh.a Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 27, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me karrige ulëse lëvizëse për zyra Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 26, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Adaptimi i hapësirës ekzistuese për ZP në QRA-Drenas-RITENDER Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 18, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Ndërrimi i memorieve fiskale të Pajisjeve Elektronike Fiskale (PEF) Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 5, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me Barcode reader për zyrat postare Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi July 4, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Rregullimi i gypit furnizues me ujë të pijes ne ZP-Janjevë Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 17, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furizim me leter A4 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 14, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim, shtypje dhe printim i posterit sipas brendit te Pk-se dhe printim i fletëpalosjeve për nevoja promovuese ,LOT 1: Furnizim, shtypje dhe printim i posterit sipas brendit te Pk-se,LOT 2: Furnizim, shtypje dhe printim I fletëpalosjeve për nevoja promovuese” Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 9, 2022