Titulli
Njoftim për kontratë
Furnizimi dhe montimi i dyshemesë teknike dhe sanimi i kulmit në objektin e Postës në Peja 1-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi November 23, 2021
Njoftim për kontratë
Shërbimi për transportin e parasë së gatshme (TPG) për nevoja të PK-së Njoftim për kontratë, Prokurimi November 18, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi November 8, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit Njoftim për kontratë, Prokurimi October 28, 2021
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves- Ritender 2” LOT 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw” Njoftim për kontratë, Prokurimi October 22, 2021
CONTRACT NOTICE
Supply of petroleum and gasoline fuels for motor vehicles, heating and KP generator JSC Njoftim për kontratë, Prokurimi October 22, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me derivate të naftës dhe benzinës për  mjetet motorike, ngrohje dhe gjenerator të PK-së SH.A. Njoftim për kontratë, Prokurimi October 22, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me goma, ndërrim, montim dhe balancim të gomave të sezonit dimëror Njoftim për kontratë, Prokurimi September 30, 2021
CONTRACT NOTICE
Supply with software, design and printing of barcodes for the needs of KP JSC-Retender Njoftim për kontratë, Prokurimi September 30, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizimi me software, hardware dhe shtypës të barcodeve për nevoja të PK-së Sh.A-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi September 30, 2021