Titulli
CONTRACT NOTICE
Supply of various equipment for information technology Njoftim për kontratë, Prokurimi August 16, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me pajisje te ndryshme për Teknologjinë e informacionit Njoftim për kontratë, Prokurimi August 16, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizimi dhe montimi i dollapëve metalik Njoftim për kontratë, Prokurimi August 16, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me material higjenik për nevojat e zyrave postare Njoftim për kontratë, Prokurimi August 11, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me 7 vetura të transportit të dërgesave postare dhe furnizim me 2 vetura të udhëtarëve Njoftim për kontratë, Prokurimi August 10, 2022
Njoftim për kontratë
Izolimi i kulmit  Çatis në objektin  kryesore te Postes në Prishtine Njoftim për kontratë August 8, 2022
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosovës Sh.A Njoftim për kontratë, Prokurimi August 5, 2022
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert, Peugeot Boxer dhe Passat 3C Njoftim për kontratë, Prokurimi August 5, 2022
Noftim për kontratë
Furnizim dhe montim i pajisjeve te klimatizimit Njoftim për kontratë, Prokurimi July 28, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me dru zjarri per djegie,per sezonin dimeror 2022-2023 Njoftim për kontratë, Prokurimi July 14, 2022