Titulli
Njoftim për kontratë
Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi i hapësirave të zyrave Postare ne Fushe Kosove dhe Depos Qendrore Njoftim për kontratë December 5, 2023
Njoftim për kontratë
Monitorimi i veturave me GPS Njoftim për kontratë, Prokurimi November 27, 2023
Njoftim për kontratë
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.- RITENDER-1 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 22, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me material reprezentativ Njoftim për kontratë, Prokurimi November 9, 2023
Njoftim për kontratë
Realizimi i Videoklipit-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi November 3, 2023
Njoftim për kontratë
Auditimi i Pasqyrave Financiare vjetore  te Postes se Kosovës për periudhën 3 vjeqare  2023-2025 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 3, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizimi me pajisje per gjenerator rregullimi dhe servisimi i tyre Njoftim për kontratë, Prokurimi October 25, 2023
Njoftim për kontratë
Renovimi i nyjeve sanitare neper objektet e PK-se Njoftim për kontratë October 24, 2023
Njoftim për kontratë
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a Njoftim për kontratë October 24, 2023
Njoftim për kontratë
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.- RITENDER Njoftim për kontratë, Prokurimi October 23, 2023