Titulli
Njoftim për kontratë
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror” me numër të Prokurimit: vetak 19-8811-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-044-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për kontratë
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a.-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-8783-2-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-033-236 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer..me numer prokurimi: vetak-19-7719-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-039-221 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Nioftim për kontratë
Furnizim me zarfa te llojeve te ndryshme per nevojat e Postes hibride me numer prokurimi: vetak-19-8617-1-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-043-121 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim pë kontratë
Furnizim me Vula të ditës së parë per emisionet e viteve 2020-2021-2022. me numer prokurimi: vetak-19-8472-1-3-6 dhe numër te brendshëm: PK-19-042-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi December 1, 2019
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer vetak-19-7719-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-039-221 Njoftim për kontratë, Prokurimi October 28, 2019
Njoftim për kontratë
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft-it për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës. vetak-19-7612-111 dhe numër te brendshëm: PK-19-038-111 Njoftim për kontratë, Prokurimi October 28, 2019
Njoftim për kontratë
Shtypje,Furnizim me pulla postare , blloqe filatelike, ZDP, fletëeksponate dhe produkte promocionale gjatë viteve 2020 2021 2022 Njoftim për kontratë, Prokurimi October 11, 2019
Njoftim për kontratë
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” Njoftim për kontratë, Prokurimi October 10, 2019