Titulli
Njoftim për kontratë
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.- RITENDER-1 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 22, 2023
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Brendimi i zyrave postare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 20, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 16, 2023
Njoftim per nenshkrim kontrate
Furnizim me kositese bari- Ritender Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 14, 2023
Njoftim për dhënie kontrate
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi, mirëmbajtja, ndrrimi i memorjeve fiskale e PEF Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 14, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie për zyra postare në sezonin dimëror 2023-2024 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 9, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me material reprezentativ Njoftim për kontratë, Prokurimi November 9, 2023
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Auditimi i Pasqyrave Financiare vjetore  te Postes se Kosovës për periudhën  3 vjeqare  2023-2025 Prokurimi November 7, 2023
Njoftim për dhënien e kontratës
Sigurimi i ofrimit të  shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2024-2025-2026-Ritender Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 7, 2023
Njoftim për kontratë
Realizimi i Videoklipit-Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi November 3, 2023