Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me kositese bari- Ritender Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 3, 2023
Njoftim për kontratë
Auditimi i Pasqyrave Financiare vjetore  te Postes se Kosovës për periudhën 3 vjeqare  2023-2025 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 3, 2023
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a Prokurimi October 30, 2023
Njoftim për dhënie të kontrates
Renovimi i zyrave postare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 27, 2023
Njoftim për nënshkrim
Servisimi dhe ankerimi i kasafortave ne te gjitha regjionet e PK-se Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 26, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizimi me pajisje per gjenerator rregullimi dhe servisimi i tyre Njoftim për kontratë, Prokurimi October 25, 2023
CONTRACT AWARD NOTICE  WORKS
Supply of oil derivatives and gasoline for the needs of KP JSC Prokurimi October 24, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me derivate te naftës dhe benzinës per nevoja te PK-se SH.A Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 24, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim, ndërrim, montim, balancim dhe ruajtje te gomave Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 23, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Kyqja ne ngrohjen qendrore në ZP Prishtina 1, ZP Prishtina 3, Amfiteatri ne objektin qendror si dhe furnizimi montimi i radiatoreve ne ZP-Prishtina 6 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 23, 2023