Titulli
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer vetak-19-7719-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-039-221 Njoftim për kontratë, Prokurimi October 28, 2019
Njoftim për kontratë
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft-it për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës. vetak-19-7612-111 dhe numër te brendshëm: PK-19-038-111 Njoftim për kontratë, Prokurimi October 28, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
“Furnizim me material elektrik shpenzues për nevoja të PK-së." Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 11, 2019
Njoftim për kontratë
Shtypje,Furnizim me pulla postare , blloqe filatelike, ZDP, fletëeksponate dhe produkte promocionale gjatë viteve 2020 2021 2022 Njoftim për kontratë, Prokurimi October 11, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
Furnizimi i zyrave postare me dru zjarri për djegie,per sezonin dimëror 2019 2020 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi October 11, 2019
Njoftim për kontratë
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” Njoftim për kontratë, Prokurimi October 10, 2019