Dërgesat gjyqësore kundërvajtëse dhe administrative

Letrat gjyqësore, kundërvajtëse dhe administrative - janë letërdërgesat gjyqësore, kundravajtëse dhe administrative – që përcillen përmes zarfëve të kaltërta apo të bardha më fletëkthesën e ngjitur për zarf (formularë që përdoren vetëm nga këto  institucione dhe për kërkesat e tyre).