Kontakti

Nëse keni ndonjë problem lidhur me produktet dhe shërbimet tona, ju mund të na kontaktoni si vijon:

Në qendrat tona kontaktuese nëpër Kosovë, na shkruani në adresën:

PK-Drejtoria e Postës së Kosovës

Posta e Kosovës Sh.A.
Rruga 28 Nëntori, Nr.4
Dardania, Prishtinë
10 000

Na shkruani në e mail adresën: info@postaekosoves.net
  
Kontakti  Drejtoria e Postës së Kosovës PK SH.A.
 
Kujdesi ndaj Konsumatorit
 
Tel: +381 38 557 288 dhe

+381 38 221 631
 
fax + 381 38 223 021
 
Kontaktet mund të bëhen nga e hëna në të premten prej orës 8.00-12.00 dhe prej orës 13.00-16.00

Drejtoria për Resurse Njerëzore, Administratë dhe Protokol   


tel: +381 38 - 500 880

fax: + 381 38 – 557 021

 
Drejtoria e Kontrollit të brendshëm

tel: +381 38 – 038 527 700

fax: + 381 38 - 557 021
 

Financat dhe Thesari i PK-ës
  
tel: +381 38 – 555 404

fax: + 381 38 - 557 021
 
     

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare / AP / UPU

 
tel: +381 38 – 523 020

fax: + 381 38 - 557 021


Kabineti i Kryeshefit Ekzekutiv të Postës se Kosovës PK sh.a.


tel: +381 38 - 523 010

+ 381 38 - 523 607

fax: + 381 38 – 557 021